Spørgsmål

De finitte nexus er karakteriseret ved, at verbet har personendelse og at de er sætningsdannende. De infinitte er karakteriseret ved at verbet ikke har personendelse og optræder som led i sætninger. Altså, hvilke nexus er sætningsdannende?

Lektion 20 – Syntax 1 / 21

Svar

De finitte nexus er sætningsdannende og har et verbum med en personendelse. De infinitte er ikke sætningsdannende

Lektion 20 – Syntax 1 / 21

Spørgsmål

Der findes to infinitte nexus på latin: akk m inf-konstruktioner og absolut ablativ-konstruktioner. – Giv en analyse af den danske sætning jeg hører ham komme!

Lektion 20 – Syntax 2 / 21

Svar

jeg hører‘ er nexus, ’ham komme‘ er objekt for verbet ’hører'

Lektion 20 – Syntax 2 / 21

Spørgsmål

Hvilket forhold er der mellem ham komme (som kan omskrives til at han kommer)?

Lektion 20 – Syntax 3 / 21

Svar

nexus-forhold (ham er subjekt for komme)

Lektion 20 – Syntax 3 / 21

Spørgsmål

Objektet er i sin indre opbygning en infinit nexus og består af et subst/pron (på latin i akk) og en infinitiv. Altså: Hvilken kasus står subjektet i den infinitte nexus i?

Lektion 20 – Syntax 4 / 21

Svar

subjektet i den infinitte nexus står i akkusativ, verbet står i infinitiv.

Lektion 20 – Syntax 4 / 21

Spørgsmål

Latin har tre aspekter, imperfektiv, perfektiv og (sjældent brugt i akk. m. inf) prospektiv. Imperfektiv infinitiv angiver samtidighed, perfektiv infinitiv angiver afsluttethed og prospektiv infinitiv angiver fremtidighed i forhold til det styrende verbum. Oversæt audiō patrem venīre!

Lektion 20 – Syntax 5 / 21

Svar

jeg hører far komme / jeg hører, at far kommer (imperfektiv inf angiver samtidighed med audiō)

Lektion 20 – Syntax 5 / 21

Spørgsmål

Oversæt audiō patrem vēnisse!

Lektion 20 – Syntax 6 / 21

Svar

jeg hører, at far er kommet (perfektiv inf angiver afsluttethed til audiō)

Lektion 20 – Syntax 6 / 21

Spørgsmål

Oversæt audiō patrem ventūrum esse (prospektiv inf)!

Lektion 20 – Syntax 7 / 21

Svar

jeg hører, at far vil komme (prospektiv inf angiver fremtidighed til audiō)

Lektion 20 – Syntax 7 / 21

Spørgsmål

I det følgende eksempel står det det styrende verbum i fortid. Hvad betyder audīvī patrem venīre?

Lektion 20 – Syntax 8 / 21

Svar

jeg hørte, at far kom (imperfektiv inf angiver samtidighed med audīvī)

Lektion 20 – Syntax 8 / 21

Spørgsmål

Oversæt audīvī patrem vēnisse!

Lektion 20 – Syntax 9 / 21

Svar

jeg hørte, at far var kommet (perfektiv inf angiver afsluttethed til audīvī)

Lektion 20 – Syntax 9 / 21

Spørgsmål

Oversæt audīvī patrem ventūrum esse!

Lektion 20 – Syntax 10 / 21

Svar

jeg hørte, at far ville komme (prospektiv inf angiver fremtidighed til audīvī)

Lektion 20 – Syntax 10 / 21

Spørgsmål

Akk m inf-konstruktioner er infinitte …

Lektion 20 – Syntax 11 / 21

Svar

nexus og derfor ikke sætninger

Lektion 20 – Syntax 11 / 21

Spørgsmål

Hvilken tidsrelation angiver imperfektiv inf i forhold til det styrende verbum?

Lektion 20 – Syntax 12 / 21

Svar

samtidighed

Lektion 20 – Syntax 12 / 21

Spørgsmål

Og perfektiv inf?

Lektion 20 – Syntax 13 / 21

Svar

afsluttethed

Lektion 20 – Syntax 13 / 21

Spørgsmål

Og prospektiv inf?

Lektion 20 – Syntax 14 / 21

Svar

fremtidighed

Lektion 20 – Syntax 14 / 21

Spørgsmål

Disse akk m inf-konstruktioner findes efter menings-, ytrings- og sanseverber (fx censeō mener, dīcō siger, audiō hører) og verber, der angiver vilje og sindsstemning (fx volō vil, doleō er bedrøvet over). Hvilket sætningsled er akk m inf-konstruktionen for det styrende verbum?

Lektion 20 – Syntax 15 / 21

Svar

direkte objekt

Lektion 20 – Syntax 15 / 21

Spørgsmål

Nu til den anden infinitte nexus: absolut ablativ. Hvilket sætningsled er en absolut ablativ?

Lektion 20 – Syntax 16 / 21

Svar

adverbialled (ablativ er nemlig substantivets adverbielle kasus)

Lektion 20 – Syntax 16 / 21

Spørgsmål

En absolut ablativ består normalt af et substantiv og et participium (imperfektiv eller perfektiv), begge sat i ablativ. De to participier (imperfektiv participium og perfektiv participium) har aspekter på samme måde som infinitiverne i akk m inf-konstruktionerne. Imperfektiv participium angiver derfor …

Lektion 20 – Syntax 17 / 21

Svar

samtidighed med det styrende verbum

Lektion 20 – Syntax 17 / 21

Spørgsmål

Perfektiv participium angiver …

Lektion 20 – Syntax 18 / 21

Svar

afsluttethed i forhold til det styrende verbum

Lektion 20 – Syntax 18 / 21

Spørgsmål

Og prospektiv participium?

Lektion 20 – Syntax 19 / 21

Svar

fremtidighed til det styrende verbum

Lektion 20 – Syntax 19 / 21

Spørgsmål

En absolut ablativ må normalt oversættes med en ledsætning, og samtidighed kan angives med idet …, og fortidighed med efter at … Hvordan oversættes nu dominō dormiente servus fugit (dominō dormiente abs abl)?

Lektion 20 – Syntax 20 / 21

Svar

mens herren sover, flygter slaven (imperfektiv participium angiver samtidighed med det styrende verbum, fugit)

Lektion 20 – Syntax 20 / 21

Spørgsmål

Oversæt dominō interfectō servus fugit!

Lektion 20 – Syntax 21 / 21

Svar

efter at herren er blevet dræbt, flygter slaven (perfektiv part angiver afsluttethed til det styrende verbum, fugit)

Lektion 20 – Syntax 21 / 21