Spørgsmål

Modus (måde) angiver en nuancering af et udsagn, fx betegner ‘du synger’, ‘syng’ og ‘bare han vil synge’ tre forskellige modi. På latin er der 3 finitte modi: indikativ (faktum), konjunktiv (ønske, vilje) og imperativ (bydeform). – Hvor mange finitte modi er der på latin og hvad hedder de?

Lektion 19 – Syntax 1 / 19

Svar

tre: indikativ, konjunktiv og imperativ

Lektion 19 – Syntax 1 / 19

Spørgsmål

Imperativ bruges til …

Lektion 19 – Syntax 2 / 19

Svar

ordrer

Lektion 19 – Syntax 2 / 19

Spørgsmål

Modus i hovedsætninger er normalt indikativ, men konjunktiv, hvis man vil udtrykke ønske (optativ) eller befaling/opfordring (jussiv). Hvorledes skal tacet (ind) og taceat (konj) oversættes? (taceo jeg tier stille)

Lektion 19 – Syntax 3 / 19

Svar

tacet han tier stille; taceat han skal tie stille (jussiv) / bare han tier stille (optativ)

Lektion 19 – Syntax 3 / 19

Spørgsmål

Konjunktiven i taceat betegner altså ..

Lektion 19 – Syntax 4 / 19

Svar

befaling/opfordring (jussiv konjunktiv) eller ønske (optativ)

Lektion 19 – Syntax 4 / 19

Spørgsmål

Konjunktiv i en hovedsætning betegner altså enten … eller …

Lektion 19 – Syntax 5 / 19

Svar

befaling/opfordring (jussiv) eller ønske (optativ)

Lektion 19 – Syntax 5 / 19

Spørgsmål

Modus i ledsætninger: som regel er der ingen oversættelsesvanskeligheder, da betydningen støttes af konjunktionens betydning. Spørgende ledsætninger har altid konjunktiv: vidē, quis hīc sit! (se, hvem der er her). Bestem formen sit!

Lektion 19 – Syntax 6 / 19

Svar

imperfektiv konj præsens af verbet sum

Lektion 19 – Syntax 6 / 19

Spørgsmål

Ledsætninger indledt med den ut kan have indikativ eller konjunktiv og betydningen af ledsætningen er afhængig af modusbrugen. Ut med indikativ er sammenlignings- (som, ligesom) eller tidsledsætninger (da, så snart som). Hvorledes skal man oversætte ut patrēs sunt, sīc fīliī?

Lektion 19 – Syntax 7 / 19

Svar

således som fædrene er, sådan er sønnerne

Lektion 19 – Syntax 7 / 19

Spørgsmål

Oversæt ut prīmum hīc vēnit, tumultus factus est!

Lektion 19 – Syntax 8 / 19

Svar

så snart han kom, opstod der tumult

Lektion 19 – Syntax 8 / 19

Spørgsmål

Hvad angiver ut-sætninger med indikativ? … og …

Lektion 19 – Syntax 9 / 19

Svar

sammenligningsledsætninger og tidsledsætninger

Lektion 19 – Syntax 9 / 19

Spørgsmål

Ut-sætninger med konjunktiv har tre betydninger: en objektssætning, en hensigtssætning (final) eller en følgesætning (konsekutiv). Oversæt cūrā, ut valeās (cūrō sørger for)!

Lektion 19 – Syntax 10 / 19

Svar

sørg for, at du har det godt

Lektion 19 – Syntax 10 / 19

Spørgsmål

Hvilken ledfunktion har ledsætningen ut valeās?

Lektion 19 – Syntax 11 / 19

Svar

direkte objekt for verbet ‘cūrā’

Lektion 19 – Syntax 11 / 19

Spørgsmål

Hvad udtrykker ut-sætningen i vēnit, ut nobiscum essent (han kom, for at han kunne være sammen med os)?

Lektion 19 – Syntax 12 / 19

Svar

hensigt, ut-sætn er derfor en final (hensigt) ledsætning og har konj (essent)

Lektion 19 – Syntax 12 / 19

Spørgsmål

Hvad udtrykker ut-sætningen i ita vīxī, ut me cīvem honestum aestimem (jeg har levet således, at jeg mener, at jeg er en hæderfuld borger)?

Lektion 19 – Syntax 13 / 19

Svar

følge, ut-sætn er derfor en konsekutiv (følge) ledsætning og har konj (aestimem)

Lektion 19 – Syntax 13 / 19

Spørgsmål

Når man møder en ut-sætning, skal man først analysere modusbrugen. Står verbet i indikativ, er der følgende to muligheder: en … og en … ledsætning

Lektion 19 – Syntax 14 / 19

Svar

tids- eller sammenligningsledsætning

Lektion 19 – Syntax 14 / 19

Spørgsmål

Har ledsætningen indledt af ut konjunktiv, er der tre muligheder …

Lektion 19 – Syntax 15 / 19

Svar

en objektsledsætning (at), en final ledsætning (for at) eller en konsekutiv ledsætning (så at)

Lektion 19 – Syntax 15 / 19

Spørgsmål

Relative ledsætninger har normalt indikativ, men kan have konjunktiv for samtidig at udtrykke hensigt. Oversæt lēgātōs mīsit, quī pācem peterent (han sendte gesandter, som …) (pācem petō jeg beder om fred)

Lektion 19 – Syntax 16 / 19

Svar

skulle bede om fred

Lektion 19 – Syntax 16 / 19

Spørgsmål

Hvorfor står den relative ledsætning i konjunktiv?

Lektion 19 – Syntax 17 / 19

Svar

den udtrykker hensigt (= for at bede om fred)

Lektion 19 – Syntax 17 / 19

Spørgsmål

Oversæt nēmō est tam stultus, quī id nōn videat ingen er så tåbelig, …

Lektion 19 – Syntax 18 / 19

Svar

(så) at han ikke kan se det

Lektion 19 – Syntax 18 / 19

Spørgsmål

Hvorfor står den relative ledsætning i konjunktiv?

Lektion 19 – Syntax 19 / 19

Svar

den udtrykker følge (så at …)

Lektion 19 – Syntax 19 / 19