Spørgsmål

Konjunktioner (‘bindere’) knytter enkeltord, led og nexus sammen. Man skelner mellem parataktiske (sideordnende) og hypotaktiske konjunktioner (underordnende). De sidste indleder altid ledsætninger. – Parataktiske konjunktioner: et, atque, ac og -que betyder alle …

Lektion 18 – Syntax 1 / 19

Svar

og

Lektion 18 – Syntax 1 / 19

Spørgsmål

De er alle positive. De negative parataktiske konjunktioner hedder neque, nec og betyder …

Lektion 18 – Syntax 2 / 19

Svar

og … ikke

Lektion 18 – Syntax 2 / 19

Spørgsmål

sed, vērum, autem, at er adversative (modsættende) parataktiske konjunktioner og betyder …

Lektion 18 – Syntax 3 / 19

Svar

men/derimod

Lektion 18 – Syntax 3 / 19

Spørgsmål

nam, enim er kausale (forklarende) parataktiske konjunktioner og betyder …

Lektion 18 – Syntax 4 / 19

Svar

for, thi, nemlig

Lektion 18 – Syntax 4 / 19

Spørgsmål

Fælles for alle de nævnte konjunktioner (et, atque, ac, -que, neque, nec, sed, vērum, autem, at, nam, enim) er at de er …

Lektion 18 – Syntax 5 / 19

Svar

parataktiske konjunktioner

Lektion 18 – Syntax 5 / 19

Spørgsmål

Hvad vil det sige, at en konjunktion er parataktisk?

Lektion 18 – Syntax 6 / 19

Svar

at den er sideordnende (den binder enkeltord, led eller eller nexus på samme niveau sammen)

Lektion 18 – Syntax 6 / 19

Spørgsmål

Hvad vil det sige, at en konjunktion er hypotaktisk?

Lektion 18 – Syntax 7 / 19

Svar

at den er underordnende (den knytter en ledsætning til en overordnet sætning)

Lektion 18 – Syntax 7 / 19

Spørgsmål

De fleste hypotaktiske konjunktioner indleder adverbielle ledsætninger: cum (da, idet), dum (mens), postquam (efter at), priusquam (før end) indleder alle adverbielle ledsætninger, som angiver …

Lektion 18 – Syntax 8 / 19

Svar

tid for den overordnede sætnings handling (altså er de tidsadverbielle ledsætninger)

Lektion 18 – Syntax 8 / 19

Spørgsmål

cum, quia, quod, quoniam (alle med betydningen: fordi, eftersom) indleder alle adverbielle ledsætninger, som angiver …

Lektion 18 – Syntax 9 / 19

Svar

årsag til den overordnede sætnings handling (altså er de årsagsadverbielle ledsætninger)

Lektion 18 – Syntax 9 / 19

Spørgsmål

(hvis), nisi (hvis …ikke) indleder begge adverbielle ledsætninger, som angiver …

Lektion 18 – Syntax 10 / 19

Svar

betingelse for den overordnede sætnings handling (altså er de betingelsesadverbielle, konditionale, ledsætninger)

Lektion 18 – Syntax 10 / 19

Spørgsmål

Der findes også substantiviske og adjektiviske ledsætninger. En substantivisk ledsætning fungerer som subjekt eller objekt i en overordnet sætning. Hvilket led er følgende substantiviske ledsætning: non intellegō, quid dīcās (jeg forstår ikke, hvad du siger)?

Lektion 18 – Syntax 11 / 19

Svar

quid dīcās‘ er direkte objekt for verbet ’intellegō'

Lektion 18 – Syntax 11 / 19

Spørgsmål

Disse substantiviske ledsætninger indledes ofte af et interrogativt pronomen, som dermed også fungerer som hypotaktisk konjunktion. Quī amīcus est, amat (den der er ven, elsker). Quī amīcus est er en relativ ledsætning. Hvilket sætningsled er den i hovedsætningen?

Lektion 18 – Syntax 12 / 19

Svar

subjekt (det er altså en substantivisk ledsætning)

Lektion 18 – Syntax 12 / 19

Spørgsmål

Substantiviske ledsætninger fungerer som hvilke led i den overordnede sætning?

Lektion 18 – Syntax 13 / 19

Svar

subjekt eller objekt (det sidste er det almindeligste)

Lektion 18 – Syntax 13 / 19

Spørgsmål

Adjektiviske ledsætninger indledes med et relativt pronomen, som har et korrelat (et ord, det henviser til) i den overordnede sætning: mātrōna, quae hīc sedet, māter mea est (den kvinde, som sidder her, er min mor). Hvad er korrelatet til relativledsætningen quae hīc sedet?

Lektion 18 – Syntax 14 / 19

Svar

mātrōna

Lektion 18 – Syntax 14 / 19

Spørgsmål

quae hīc sedet er en adjektivisk ledsætning og danner derfor sammen med korrelatet mātrōna ét led. Hvilket sætningsled er mātrōna, quae hīc sedet i sætningen mātrōna, quae hīc sedet, māter mea est?

Lektion 18 – Syntax 15 / 19

Svar

subjekt for verbet est

Lektion 18 – Syntax 15 / 19

Spørgsmål

Opsummering: der findes to slags konjunktioner, nemlig …

Lektion 18 – Syntax 16 / 19

Svar

de parataktiske og de hypotaktiske

Lektion 18 – Syntax 16 / 19

Spørgsmål

De hypotaktiske konjunktioner indleder 3 typer ledsætninger, nemlig …

Lektion 18 – Syntax 17 / 19

Svar

de substantiviske, de adjektiviske og de adverbielle ledsætninger

Lektion 18 – Syntax 17 / 19

Spørgsmål

Hvilken af disse tre ledsætninger skal ikke i første omgang analyseres separat, men sammen med en del af den overordnede sætning?

Lektion 18 – Syntax 18 / 19

Svar

den adjektiviske ledsætning

Lektion 18 – Syntax 18 / 19

Spørgsmål

Hvilken af de 3 ledsætninger (substantivisk, adjektivisk, adverbiel) er den hyppigst forekommende?

Lektion 18 – Syntax 19 / 19

Svar

den adverbielle ledsætning

Lektion 18 – Syntax 19 / 19