Spørgsmål

Perfektivstammen dannes af imperfektivstammen og et af mærkerne -v-, -u-, -s- eller nul; amāv-, monu-, dīx-, audīv- er altså …

Lektion 16 – Verber III 1 / 20

Svar

perfektivstammer af amā-, monē- (NB -e- forsvinder!), dīc-, audī-

Lektion 16 – Verber III 1 / 20

Spørgsmål

Mærket -v- bruges ved a- og i- stammer. Dan perf-stamme af amā-, audī-, formā-, fīnī-!

Lektion 16 – Verber III 2 / 20

Svar

amāv-, audīv-, formāv-, fīnīv-

Lektion 16 – Verber III 2 / 20

Spørgsmål

-u- bruges mest ved e-stammer. Dan perf stammer af monē-, tacē-, docē- (fjern e-et!).

Lektion 16 – Verber III 3 / 20

Svar

monu-, tacu-, docu-

Lektion 16 – Verber III 3 / 20

Spørgsmål

-s- bruges ved kons-stammer. Dan perfektivstammer af scrīb-, dīc-, dūc- (c+s > x)!

Lektion 16 – Verber III 4 / 20

Svar

scrīps- (scrībs- > scrīps-), dīx-, dūx-

Lektion 16 – Verber III 4 / 20

Spørgsmål

Nogle konsonantstammer har mærket nul. Fx kan bib- (drik-) både være … og …

Lektion 16 – Verber III 5 / 20

Svar

imperfektivstamme og perfektivstamme. Der er ingen faste regler! (se listen over uregelmæssige verber)

Lektion 16 – Verber III 5 / 20

Spørgsmål

Perfektivstammerne danner ligesom imperfektiv to modi og tre tider, nemlig …

Lektion 16 – Verber III 6 / 20

Svar

indikativ præsens, præteritum, futurum, konjunktiv præsens, præteritum

Lektion 16 – Verber III 6 / 20

Spørgsmål

Perfektiv præsens har modus/tempus-mærket nul og særlige personendelser, nemlig …

Lektion 16 – Verber III 7 / 20

Svar

-ī, -istī, -it/ -imus, -istis, -ērunt

Lektion 16 – Verber III 7 / 20

Spørgsmål

Bøj amā-v- og dīx- i perfektiv ind præsens!

Lektion 16 – Verber III 8 / 20

Svar

amav-ī, -istī, -it, -imus, -istis, -ērunt / dīxī, dīxistī, dīxit, dīximus, dīxistis, dīxērunt

Lektion 16 – Verber III 8 / 20

Spørgsmål

Perfektiv indikativ præteritum har mærket -era-. Dīx- hedder altså …

Lektion 16 – Verber III 9 / 20

Svar

dīxeram, dīxerās, dīxerat, dīxerāmus, dīxerātis, dīxerant

Lektion 16 – Verber III 9 / 20

Spørgsmål

Den sjældne perfektiv futurum har mærket -er(i)-, altså amāverō, amāveris .

Lektion 16 – Verber III 10 / 20

Svar

amāverit, amāverimus, amāveritis, amāverint

Lektion 16 – Verber III 10 / 20

Spørgsmål

Perfektiv konj præsens har (også) mærket -eri-. Konj præt har mærket -isse-. Bøj amāv- i begge former!

Lektion 16 – Verber III 11 / 20

Svar

amāverim, amāveris, amāverit, amāverimus, amāveritis, amāverint / amāvissem, amāvissēs, amāvisset, amāvissēmus, amāvissētis, amāvissent

Lektion 16 – Verber III 11 / 20

Spørgsmål

Hvad kalder man alle disse former med personendelser?

Lektion 16 – Verber III 12 / 20

Svar

finitte verbalformer i aktiv!

Lektion 16 – Verber III 12 / 20

Spørgsmål

Hvilke andre finitte verbalformer findes der?

Lektion 16 – Verber III 13 / 20

Svar

verber med passive endelser

Lektion 16 – Verber III 13 / 20

Spørgsmål

Hvad er forskellen på perfektiv ind præsens og perfektiv ind simplex, der jo er én og samme form?

Lektion 16 – Verber III 14 / 20

Svar

perfektiv betyder som bekendt ‘afsluttet handling’ og perf præs svarer til dansk førnutid, perf simplex til dansk datid

Lektion 16 – Verber III 14 / 20

Spørgsmål

audīvī betyder derfor både … og …

Lektion 16 – Verber III 15 / 20

Svar

jeg har hørt‘ (= perf præs) ’jeg hørte' (= perf simplex)

Lektion 16 – Verber III 15 / 20

Spørgsmål

Perfektiv præteritum dīxerant betyder …

Lektion 16 – Verber III 16 / 20

Svar

de havde sagt'

Lektion 16 – Verber III 16 / 20

Spørgsmål

Perfektiv futurum oversættes bedst som dansk førnutid; dīxerimus betyder …

Lektion 16 – Verber III 17 / 20

Svar

vi har sagt‘ eller ’vi vil have sagt'

Lektion 16 – Verber III 17 / 20

Spørgsmål

sum er et meget almindeligt og uregelmæssigt verbum. Bøj det i imperfektiv indikativ præsens!

Lektion 16 – Verber III 18 / 20

Svar

sum, es, est, sumus, estis, sunt

Lektion 16 – Verber III 18 / 20

Spørgsmål

Imperf ind præt dannes af stammen era-, altså …

Lektion 16 – Verber III 19 / 20

Svar

eram, erās, erat, erāmus, erātis, erant

Lektion 16 – Verber III 19 / 20

Spørgsmål

Futurum dannes af er(i)-, altså ..

Lektion 16 – Verber III 20 / 20

Svar

erō, eris, erit, erimus, eritis, erunt

Lektion 16 – Verber III 20 / 20