Spørgsmål

Et verbum består (mindst) af en stamme og en endelse. Først finitte verbalformer af imperfektivstammen: Nævn personendelserne i indikativ præsens aktiv!

Lektion 15 – Verber II 1 / 19

Svar

-o/-m, -s, -t, -mus, -tis, -nt

Lektion 15 – Verber II 1 / 19

Spørgsmål

Hvad kaldes verber med personendelser og verber uden personendelser?

Lektion 15 – Verber II 2 / 19

Svar

finitte og infinitte verbalformer

Lektion 15 – Verber II 2 / 19

Spørgsmål

De finitte verbalformer har mellem stamme og personendelse et modus/tempus-mærke. I imperf indikativ præsens er mærket nul. Sæt aktive personendelser på stammen vidē-!

Lektion 15 – Verber II 3 / 19

Svar

videō, vidēs, videt, vidēmus, vidētis, vident

Lektion 15 – Verber II 3 / 19

Spørgsmål

Indikativ præteritum har mærket -ba- mellem stamme og endelse, altså vidē-

Lektion 15 – Verber II 4 / 19

Svar

vidēbam, vidēbās, vidēbat, vidēbāmus, vidēbātis, vidēbant

Lektion 15 – Verber II 4 / 19

Spørgsmål

Indikativ futurum af vidē- har mærket -b- og bindevokalen i/u foran konsonant, altså personbøjes det *vidēbō …

Lektion 15 – Verber II 5 / 19

Svar

vidēbis, vidēbit, vidēbimus, vidēbitis, vidēbunt

Lektion 15 – Verber II 5 / 19

Spørgsmål

Konjunktiv præsens af vidē- har mærket -a- og bøjes altså …

Lektion 15 – Verber II 6 / 19

Svar

videam, videās, videat, videāmus, videātis, videant

Lektion 15 – Verber II 6 / 19

Spørgsmål

Imperfektiv konjunktiv præteritum har mærket -re-, altså …

Lektion 15 – Verber II 7 / 19

Svar

vidērem, vidērēs, vidēret, vidērēmus, vidērētis, vidērent

Lektion 15 – Verber II 7 / 19

Spørgsmål

Futurum har ingen konjunktivform. Nævn modus– og tempusmærkerne for vidē- i præsens, præteritum og futurum i indikativ og konjunktiv!

Lektion 15 – Verber II 8 / 19

Svar

ind præs: nul, ind præt:- ba-, futurum: -b(i/u)- konj præs:- a-, konj præt:’- re-*

Lektion 15 – Verber II 8 / 19

Spørgsmål

Disse mærker gælder for verber med stammen -ē-. Nævn 1sg af docē- i disse former!

Lektion 15 – Verber II 9 / 19

Svar

ind: doceō, docēbam, docēbō, konj: doceam, docērem

Lektion 15 – Verber II 9 / 19

Spørgsmål

Stammer på -ā- har de samme mærker, dog har konj præs -e- (amā-e-mus > amēmus). Nævn 2sg af amā- i imperfektiv indikativ og konjunktiv præs, præt og fut!

Lektion 15 – Verber II 10 / 19

Svar

ind: amā-s, amā-bā-s, amā-b-is konj: am-ēs ( Lektion 15 – Verber II 10 / 19

Spørgsmål

Konsonantstammer indsætter bindevokal i ind præs: dicō, dicis …, scrībō, scrībis …(bøj videre!)

Lektion 15 – Verber II 11 / 19

Svar

dīcit, dīcimus, dīcitis, dīcunt / scrībit, scrībimus scrībitis scrībunt (bindevokalen -u- bruges kun i 3 pl)

Lektion 15 – Verber II 11 / 19

Spørgsmål

Ind præt dannes med bindevokal -e- og modus/tempus-mærket -ba-: dūc-ē-ba-m

Lektion 15 – Verber II 12 / 19

Svar

dūcēbās, dūcēbat, dūcēbāmus, dūcēbātis, dūcēbant

Lektion 15 – Verber II 12 / 19

Spørgsmål

Hvordan dannes imperf konj præt?

Lektion 15 – Verber II 13 / 19

Svar

med (e)-re (som i a- og e-stammerne): dūcerem, dūcerēs, dūceret, dūcerēmus, dūcerētis, dūcerent

Lektion 15 – Verber II 13 / 19

Spørgsmål

Ind futurum har i 1sg mærket -a- i de andre former -e-: dūcam, dūcēs

Lektion 15 – Verber II 14 / 19

Svar

dūcet, dūcēmus, dūcētis, dūcent

Lektion 15 – Verber II 14 / 19

Spørgsmål

Hvilket modus/tempus-mærke kan futurum altså forveksles med?

Lektion 15 – Verber II 15 / 19

Svar

med konjunktiv præsens i a-stammerne og indikativ præsens i e-stammerne

Lektion 15 – Verber II 15 / 19

Spørgsmål

Konsonantstammernes konj præs har mærket -a- i alle personer, altså dūcam, dūcās

Lektion 15 – Verber II 16 / 19

Svar

dūcat, dūcāmus, dūcātis, dūcant

Lektion 15 – Verber II 16 / 19

Spørgsmål

Gentag modus/tempus-mærkerne for konsonantstammerne i imperfektiv ind og konj præs, præt og fut!

Lektion 15 – Verber II 17 / 19

Svar

ind præs: nul, præt: -ba-, fut: -a-/-e-; konj præs: -a-, præt: ’-re-

Lektion 15 – Verber II 17 / 19

Spørgsmål

I-stammerne (audi-) bøjes i imperfektiv som konsonantstammerne. Nævn audī- i 1sg i imperf ind og konj:

Lektion 15 – Verber II 18 / 19

Svar

ind præs: audio, præt: audiēbam, fut: audiam (audiēs…) konj præs: audiam (audiās…) præt: audīrem

Lektion 15 – Verber II 18 / 19

Spørgsmål

audīs, audiēbās og audiēs er hhv … og betyder …

Lektion 15 – Verber II 19 / 19

Svar

ind præs, præt og fut: du hører, du hørte, du vil høre

Lektion 15 – Verber II 19 / 19