Spørgsmål

(De første spørgsmål handler kun om verber med personendelser = finitte verber). – Hvad udtrykker ordklassen ‘verber’?

Lektion 14 – Verber I 1 / 20

Svar

handlinger (og tilstande)

Lektion 14 – Verber I 1 / 20

Spørgsmål

Handlinger (og tilstande) anskues på fem måder: den grundlæggende forskel ligger i synsvinklen: igangværende (imperfektiv) og afsluttet (perfektiv) handling. Hvad kaldes denne synsvinkel?

Lektion 14 – Verber I 2 / 20

Svar

(1) aspekt: det imperfektive og det perfektive aspekt. Aspektet ses af aspektmærket i verbets imperfektiv- og perfektivstamme. Med (2) modus skelnes mellem virkelighed (indikativ), vilje/ønske (konjunktiv) og ordre (imperativ) m.h.t. handlingen

Lektion 14 – Verber I 2 / 20

Spørgsmål

Gentag de to øverste lag i verbalsystemet!

Lektion 14 – Verber I 3 / 20

Svar

det imperfektive og det perfektive aspekt, de tre modi: indikativ, konjunktiv, imperativ

Lektion 14 – Verber I 3 / 20

Spørgsmål

(3) Tempus: Både det danske og det latinske verbalsystem skelner mellem handlinger i nutid, fortid og fremtid. Hvad kaldes tiderne?

Lektion 14 – Verber I 4 / 20

Svar

præsens, præteritum, futurum. Modus og tempus ses af modus/tempus-mærket

Lektion 14 – Verber I 4 / 20

Spørgsmål

(4) Diatese er forskellen på aktiv og passiv. – Hvad angiver (5) Person og tal?

Lektion 14 – Verber I 5 / 20

Svar

person og tal angiver: 1. 2. 3. person i singularis og pluralis. Diatese og person-tal aflæses af personendelsen

Lektion 14 – Verber I 5 / 20

Spørgsmål

Hvor mange mærker findes der altså i en latinsk finit verbalform?

Lektion 14 – Verber I 6 / 20

Svar

3: aspektmærket, modus/tempus-mærket, diatese/person/tal-mærket (= personendelsen)

Lektion 14 – Verber I 6 / 20

Spørgsmål

Imperfektiv indikativ præsens aktiv (fx legō jeg læser) udtrykker derfor tre ting, nemlig …

Lektion 14 – Verber I 7 / 20

Svar

(1) aspekt: en igangværende handling, (2) modus: indikativ = ‘virkelighed’ (3) nutid, (4-5) 1 sg akt

Lektion 14 – Verber I 7 / 20

Spørgsmål

Hvad udtrykker perfektiv indikativ præteritum aktiv (fx amāverās)?

Lektion 14 – Verber I 8 / 20

Svar

(1) aspekt: en overskuet handling, (2) modus: indikativ, (3) fortid, (4-5) 2 sg akt

Lektion 14 – Verber I 8 / 20

Spørgsmål

Hvad udtrykker imperfektiv futurum passiv (fx vidēberis)?

Lektion 14 – Verber I 9 / 20

Svar

(1) aspekt: en ikke afsluttet handling, (2) modus: indikativ, (3) fremtid, (4-5) sg passiv

Lektion 14 – Verber I 9 / 20

Spørgsmål

Verberne findes i tre grundstammer: imperfektivstammen, perfektivstammen og nominalstammen. Hvor mange former af 1 sg dannes af verbets imperfektivstamme?

Lektion 14 – Verber I 10 / 20

Svar

i imperfektiv indikativ aktiv dannes 3 (præsens, præteritum, futurum), i konjunktiv dannes 2 (præsens, præteritum) i imperativ 1 (2sg og pl); i imperfektiv indikativ passiv det samme, altså i alt 12

Lektion 14 – Verber I 10 / 20

Spørgsmål

Hvor mange dannes der af verbets perfektivstamme?

Lektion 14 – Verber I 11 / 20

Svar

i aktiv dannes der 5, nemlig indikativ præsens, præteritum, futurum og konjunktiv præsens, præteritum. I passiv dannes de samme 5, men i en sammensat form (ppp + en form af sum)

Lektion 14 – Verber I 11 / 20

Spørgsmål

Hvor mange præsensformer findes der?

Lektion 14 – Verber I 12 / 20

Svar

8: imperfektiv indikativ og konjunktiv præsens, perfektiv indikativ og konjunktiv, alle både i aktiv og passiv!

Lektion 14 – Verber I 12 / 20

Spørgsmål

Indtil nu er de tre finitte modi omtalt. Gentag deres navne og deres anvendelse!

Lektion 14 – Verber I 13 / 20

Svar

indikativ (‘virkelighed’), konjunktiv (‘ønske/vilje’) imperativ (‘ordre’)

Lektion 14 – Verber I 13 / 20

Spørgsmål

Desuden har latin to infinitte modi: infinitiv og participium. Hvad har de fem modi til fælles?

Lektion 14 – Verber I 14 / 20

Svar

alle modi har to aspekter: imperfektiv og perfektiv

Lektion 14 – Verber I 14 / 20

Spørgsmål

Nævn de fem modi!

Lektion 14 – Verber I 15 / 20

Svar

indikativ, konjunktiv, imperativ, infinitiv, participium (desuden har latin nogle nominalformer af verbet, som ikke har aspekt: gerundium, gerundiv og supinum)

Lektion 14 – Verber I 15 / 20

Spørgsmål

Nævn de fem lag i verbalsystemet!

Lektion 14 – Verber I 16 / 20

Svar

(1) aspekt, (2) modus, (3) tempus, (4) diatese (5) person og tal

Lektion 14 – Verber I 16 / 20

Spørgsmål

Hvor mange af disse lag findes i en infinitivform (fx amāre, amāvisse)?

Lektion 14 – Verber I 17 / 20

Svar

3: aspekt, modus, diatese; de infinitte verbalformer har hverken tempus eller person/tal

Lektion 14 – Verber I 17 / 20

Spørgsmål

Hvor mange lag findes der i et participium?

Lektion 14 – Verber I 18 / 20

Svar

4: aspekt, modus, diatese, kasus/tal

Lektion 14 – Verber I 18 / 20

Spørgsmål

Opregn alle 1 sg i hele verbalsystemet efter de fem lag, og nævn derefter de infinitte former!

Lektion 14 – Verber I 19 / 20

Svar

1 sg findes i imperfektiv indikativ præsens, præteritum, futurum, aktiv og passiv / konjunktivpræsens og præteritum, aktiv og passiv / imperativ aktiv og passiv (2sg og pl) / perfektiv indikativ præsens, præteritum, futurum, aktiv og passiv / konjunktiv præsens og præteritum, aktiv og passiv

Lektion 14 – Verber I 19 / 20

Spørgsmål

Nævn de infinitte former i hele verbalsystemet

Lektion 14 – Verber I 20 / 20

Svar

De infinitte verbalformer er infinitiv og participium (imperfektiv og perfektiv, aktiv og passiv), gerundium, gerundiv (og supinum)

Lektion 14 – Verber I 20 / 20