Spørgsmål

Et adverbium fortæller noget om et …

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 1 / 19

Svar

et verbum, et adjektiv, et andet adverbium eller hele sætningen

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 1 / 19

Spørgsmål

Et adverbium kan være født adverbium, fx mox (snart), eller være afledt af et adjektiv (hurtigt). Adj efter O-/A-stammer omdannes til adverbier ved –ē (stammens o-/a- bortfalder). Adj efter Kons-stammer omdannes til adverbier ved -iter. Adjektiverne lentus og gravis hedder derfor som adverbier …

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 2 / 19

Svar

lentē og graviter

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 2 / 19

Spørgsmål

Adverbier kan naturligvis ikke kasusbøjes, men de kan gradbøjes (i komparativ og superlativ). Endelsen i komparativ er -ius og i superlativ *-issimē. Hvad hedder adjektiverne lentus og gravis som adverbier i alle 3 grader?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 3 / 19

Svar

lentē, lentius, lentissimē / graviter, gravius, gravissimē

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 3 / 19

Spørgsmål

Nu kan du danne adverbier af adjektiverne. Nu fra morfologien til syntaksen: Et adverbialled fortæller noget om verballeddet. Et adverbialled kan bestå af …

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 4 / 19

Svar

et adverbium, et substantiv i akkusativ eller ablativ (med eller uden præposition) eller en ledsætning

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 4 / 19

Spørgsmål

Hvilken oplysning giver fx adverbiet hīc (her), ablativen (med præposition) in hortō (i haven), ledsætningen ubi sedēmus (hvor vi sidder)?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 5 / 19

Svar

alle fortæller om stedet for handlingen og de er derfor alle stedsadverbielle led

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 5 / 19

Spørgsmål

Hvilken oplysning giver fx adverbiet nunc (nu), ablativen mense Januāriō (i januar måned), cum omnēs adsunt (når alle er til stede)?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 6 / 19

Svar

alle fortæller om tiden for handlingen og de er derfor alle tidsadverbielle led

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 6 / 19

Spørgsmål

Ablativ er substantivets adverbielle kasus med 3 hovedområder: instrumental (måde og middel), lokativ/temporal (sted/tid) og separativ (fjernelse). Hvilken af de tre hovedområder er det, når man har præpositionsforbindelser med ab (fra, af), dē (ned fra, af), ex (ud af, fra), sine (uden)?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 7 / 19

Svar

separativ ablativ

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 7 / 19

Spørgsmål

Hvilke af de tre hovedområder bruges uden præposition?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 8 / 19

Svar

alle tre; langt den hyppigste er dog instrumental

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 8 / 19

Spørgsmål

Hvilke tre ablativfunktioner findes der?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 9 / 19

Svar

instrumental (måde og middel), lokativ/temporal (sted/tid) og separativ (fjernelse)

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 9 / 19

Spørgsmål

Hvilken ledfunktion i sætningen vil disse ablativer altid have?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 10 / 19

Svar

adverbiel funktion (ablativ er substantivets adverbielle kasus)

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 10 / 19

Spørgsmål

Også akk kan have adverbiel funktion. Den angiver bl.a. retning mod noget. Ligesom ved ablativ kan præpositioner støtte betydningen. Præpositionen in kan både forbindes med akk (retning) eller abl (sted). Hvilken forskel er der i betydningen mellem in urbem (akk) og in urbe (abl)?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 11 / 19

Svar

in urbem (akk) til byen (retning),in urbe (abl) i byen (lokativ)

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 11 / 19

Spørgsmål

akk kan altså, foruden at angive akk objekt og objektsprædikat også fungere som adverbialled og betegner så …

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 12 / 19

Svar

en retning mod noget

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 12 / 19

Spørgsmål

Derudover kan det betegne mådefang/grad og dermed være et adverbialled. Multum dormiō betyder?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 13 / 19

Svar

jeg sover meget

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 13 / 19

Spørgsmål

Hvilket sætningsled er multum?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 14 / 19

Svar

adverbialled (måde og grad)

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 14 / 19

Spørgsmål

Nu repeterer vi akk-funktionen: Hvilke tre ledfunktioner har akk?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 15 / 19

Svar

direkte objekt, objektsprædikat, adverbialled

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 15 / 19

Spørgsmål

Hvilke betydningsområder har akk som adverbialled?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 16 / 19

Svar

retning og måde/grad. Ud over retning og måde/grad kan akk også bruges adverbielt om tidsrum: paucōs diēs morātus est han blev der nogle få dage – Hermed nok om akkusativs funktion.

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 16 / 19

Spørgsmål

Hvilken kasus bruges først og fremmest til adverbialled?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 17 / 19

Svar

ablativ (som er substantivets adverbielle kasus)

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 17 / 19

Spørgsmål

Hvilke tre hovedområder kan ablativfunktionen deles op i?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 18 / 19

Svar

instrumental, lokativ/temporal og separativ

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 18 / 19

Spørgsmål

Hvad angiver henholdsvis instrumental, lokativ/temporal og separativ?

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 19 / 19

Svar

instrumental angiver måde og middel, lokativ angiver tid og sted, separativ angiver fjernelse.

Lektion 13 – Adverbier og adverbielle led (3 og 11.9) 19 / 19