Spørgsmål

Nogle adjektiver er O-/A-stammer, altså O-stammer, når de lægger sig til maskulinums- eller neutrumsord, og A-stammer, når de lægger sig til femininumsord. Magno-/magna- hedder således i nom sg i m, f og n …

Lektion 12 – Adjektiver 1 / 19

Svar

magnus, magna, magnum

Lektion 12 – Adjektiver 1 / 19

Spørgsmål

m sg af magno- hedder altså …

Lektion 12 – Adjektiver 2 / 19

Svar

magnus, magnum, magnī, magnō, magnō

Lektion 12 – Adjektiver 2 / 19

Spørgsmål

Og i m pl …

Lektion 12 – Adjektiver 3 / 19

Svar

magnī, magnōs, magnōrum, magnīs, magnīs

Lektion 12 – Adjektiver 3 / 19

Spørgsmål

n sg af magno-/magna- hedder …

Lektion 12 – Adjektiver 4 / 19

Svar

magnum, magnum, magnī, magnō, magnō

Lektion 12 – Adjektiver 4 / 19

Spørgsmål

Og i n pl …

Lektion 12 – Adjektiver 5 / 19

Svar

magna, magna, magnōrum, magnīs, magnīs

Lektion 12 – Adjektiver 5 / 19

Spørgsmål

Og i f sg …

Lektion 12 – Adjektiver 6 / 19

Svar

magna, magnam, magnae, magnae, magnā

Lektion 12 – Adjektiver 6 / 19

Spørgsmål

Og i f pl …

Lektion 12 – Adjektiver 7 / 19

Svar

magnae, magnās, magnārum, magnīs, magnīs

Lektion 12 – Adjektiver 7 / 19

Spørgsmål

Sådan bøjes adjektiver efter O-/A-stammerne. En del adjektiver bøjes efter Kons-stammerne. M og f er som regel identiske. Gravi- hedder i m og f nom og akk gravis og gravem. Hvad hedder gen, dat og abl?

Lektion 12 – Adjektiver 8 / 19

Svar

gravis, gravī, gravī (I-stamme)

Lektion 12 – Adjektiver 8 / 19

Spørgsmål

Dan pl (alle kasus) i m og f …

Lektion 12 – Adjektiver 9 / 19

Svar

gravēs, gravēs, gravium, gravibus, gravibus

Lektion 12 – Adjektiver 9 / 19

Spørgsmål

Dan n sg (alle kasus) af gravi- (nom og akk sg = stammen, hvor dog stammens -i ændres til -e)!

Lektion 12 – Adjektiver 10 / 19

Svar

grave, grave, gravis, gravī, gravī

Lektion 12 – Adjektiver 10 / 19

Spørgsmål

n pl hedder …(bøjes som I-stammer)

Lektion 12 – Adjektiver 11 / 19

Svar

gravia, gravia, gravium, gravibus, gravibus

Lektion 12 – Adjektiver 11 / 19

Spørgsmål

Det var alle adjektiver i positiv (1. grad). Hvilke to grupper adjektiver har man på latin?

Lektion 12 – Adjektiver 12 / 19

Svar

en gruppe adjektiver, som er O-/A-stammer og en gruppe Konsonant-stammer.

Lektion 12 – Adjektiver 12 / 19

Spørgsmål

Et adjektiv kan gradbøjes i positiv, komparativ og superlativ (stor, større, størst). Komparativ dannes ved at sætte -ior på stammen (bøjet som Kons-stammerne, adjektiverne efter O-/A-stammerne mister stammens -o/-a). Hvad hedder lento-/lenta- og gravi- i komparativ i nom sg mask og fem?

Lektion 12 – Adjektiver 13 / 19

Svar

lentior / gravior

Lektion 12 – Adjektiver 13 / 19

Spørgsmål

Bøj lentior og gravior i mask og fem sg … (alle komparativer er Kons-stammer, nemlig R-stammer)

Lektion 12 – Adjektiver 14 / 19

Svar

lentior, lentiōrem, lentiōris, lentiōrī, lentiōre / gravior, graviōrem, graviōris, graviōrī, graviōre

Lektion 12 – Adjektiver 14 / 19

Spørgsmål

n nom og akk ender på -ius og lentior og gravior hedder derfor …

Lektion 12 – Adjektiver 15 / 19

Svar

lentius, lentius / gravius, gravius

Lektion 12 – Adjektiver 15 / 19

Spørgsmål

Bøj de to adjektiver i n sg alle kasus!

Lektion 12 – Adjektiver 16 / 19

Svar

lentius, lentius, lentiōris, lentiōrī, lentiōre / gravius, gravius, graviōris, graviōrī, graviōre

Lektion 12 – Adjektiver 16 / 19

Spørgsmål

Superlativ dannes ved at sætte -issimo-/-issima- på den reducerede stamme. Lentus og gravis hedder derfor i nom sg alle køn …

Lektion 12 – Adjektiver 17 / 19

Svar

lentissimus, lentissima, lentissimum / gravissimus, gravissima, gravissimum

Lektion 12 – Adjektiver 17 / 19

Spørgsmål

Repetition af adjektivernes bøjning: i positiv er der to typer adjektiver, nemlig …

Lektion 12 – Adjektiver 18 / 19

Svar

de adjektiver, som er O-/A-stammer og de adjektiver, som er Kons-stammer (især I-stammer)

Lektion 12 – Adjektiver 18 / 19

Spørgsmål

I komparativ bøjes alle adjektiver efter …-stammerne og i superlativ bøjes alle adjektiver efter …-stammerne

Lektion 12 – Adjektiver 19 / 19

Svar

komparativ bøjes efter Kons-stammerne og superlativ bøjes efter O-/A-stammerne

Lektion 12 – Adjektiver 19 / 19