Spørgsmål

Bortset fra de personlige og reflexive pronominer bøjes pronominerne som adjektiverne. De er i hovedsagen A- (f) og O-stammer (m og n). Pronominet ipso-/ipsa- hedder i akk sg og akk pl altså … (i alle køn)

Lektion 11 – Pronominer (4) 1 / 19

Svar

ipsum, ipsam, ipsum / ipsōs, ipsās, ipsa

Lektion 11 – Pronominer (4) 1 / 19

Spørgsmål

Abl sg og dat og abl pl hedder … (i alle køn)

Lektion 11 – Pronominer (4) 2 / 19

Svar

ipsō, ipsā, ipsō / ipsīs (dat og abl alle køn)

Lektion 11 – Pronominer (4) 2 / 19

Spørgsmål

Gen og dat sg har henholdsvis endelsen -īus (-jus) og -ī uanset køn (her bortfalder stammens -o-/-a-). Ipso-/ipsa- hedder således …

Lektion 11 – Pronominer (4) 3 / 19

Svar

ipsīus, ipsī

Lektion 11 – Pronominer (4) 3 / 19

Spørgsmål

Nom pl af ipso-/ipsa- hedder som andre O- og A-stammer …

Lektion 11 – Pronominer (4) 4 / 19

Svar

ipsī, ipsae, ipsa

Lektion 11 – Pronominer (4) 4 / 19

Spørgsmål

Akk pl hedder …

Lektion 11 – Pronominer (4) 5 / 19

Svar

ipsōs, ipsās, ipsa

Lektion 11 – Pronominer (4) 5 / 19

Spørgsmål

Gen pl hedder …

Lektion 11 – Pronominer (4) 6 / 19

Svar

ipsōrum, ipsārum, ipsōrum

Lektion 11 – Pronominer (4) 6 / 19

Spørgsmål

Pronominernes nom sg er ofte uregelmæssig. Maskulinum sg får intet kasusmærke og stammens -o- ændres til -e. Neutrum sg får ofte endelsen -d. Illo-/illa- hedder derfor i nom sg … (alle køn)

Lektion 11 – Pronominer (4) 7 / 19

Svar

ille, illa, illud

Lektion 11 – Pronominer (4) 7 / 19

Spørgsmål

Akk sg neutrum er altid identisk med nom sg. Illo- hedder altså i n akk sg …

Lektion 11 – Pronominer (4) 8 / 19

Svar

illud

Lektion 11 – Pronominer (4) 8 / 19

Spørgsmål

Bestem følgende former af Q-pronominet med hensyn til køn, tal og kasus: quem, quam, quod!

Lektion 11 – Pronominer (4) 9 / 19

Svar

akk sg i m, f og n

Lektion 11 – Pronominer (4) 9 / 19

Spørgsmål

Formen illīus er …

Lektion 11 – Pronominer (4) 10 / 19

Svar

gen sg alle køn

Lektion 11 – Pronominer (4) 10 / 19

Spørgsmål

H-pronominet er meget uregelmæssigt, bl.a. ved i nogle former at have suffixet -c, som bevirker, at et oprindeligt -m- ændres til -n-. Formerne hunc, hanc, hoc er derfor …

Lektion 11 – Pronominer (4) 11 / 19

Svar

akk sg i henholdsvis m, f og n

Lektion 11 – Pronominer (4) 11 / 19

Spørgsmål

Pronominet eo-/ea- hedder i nom sg is, ea, id. Hvad er kasusendelserne?

Lektion 11 – Pronominer (4) 12 / 19

Svar

-s, -, -d

Lektion 11 – Pronominer (4) 12 / 19

Spørgsmål

I akk sg (alle køn) hedder dette pronomen …(eo-/ea-)

Lektion 11 – Pronominer (4) 13 / 19

Svar

eum, eam, id

Lektion 11 – Pronominer (4) 13 / 19

Spørgsmål

Huius (H-pron) og cuius (Q-pron) er …

Lektion 11 – Pronominer (4) 14 / 19

Svar

gen sg alle køn

Lektion 11 – Pronominer (4) 14 / 19

Spørgsmål

Bøj iste/ista/istud i sg alle køn!

Lektion 11 – Pronominer (4) 15 / 19

Svar

iste, ista, istud / istum, istam, istud / istīus / istī/ istō, istā, istō

Lektion 11 – Pronominer (4) 15 / 19

Spørgsmål

Bøj ille/illa/illud i pl alle køn …

Lektion 11 – Pronominer (4) 16 / 19

Svar

illī, illae, illa / illōs, illās, illa / illōrum, illārum, illōrum / illīs / illīs

Lektion 11 – Pronominer (4) 16 / 19

Spørgsmål

H- og Q-pron har begge i nom sg f et -e efter stammen (H-pron desuden suffikset -c). De hedder derfor …

Lektion 11 – Pronominer (4) 17 / 19

Svar

haec, quae

Lektion 11 – Pronominer (4) 17 / 19

Spørgsmål

Q-pron har i dat og abl pl kasusendelser som Kons-stammerne (bemærk, at både quo- og qua- ændrer stammen til qui-). Dat og abl pl hedder altså …

Lektion 11 – Pronominer (4) 18 / 19

Svar

quibus

Lektion 11 – Pronominer (4) 18 / 19

Spørgsmål

Bestem huic og cui med hensyn til køn, tal og kasus (H- og Q-pron)!

Lektion 11 – Pronominer (4) 19 / 19

Svar

dat sg alle køn

Lektion 11 – Pronominer (4) 19 / 19