Spørgsmål

Nom sg ender på nul, -s eller -m. Hvilke stammer har endelsen -m?

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 1 / 19

Svar

O-stammerne i neutrum, fx templum

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 1 / 19

Spørgsmål

A-stammerne har mærket …

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 2 / 19

Svar

nul, fx terra af stammen terra-

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 2 / 19

Spørgsmål

O-stammerne i mask har nominativsendelsen …

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 3 / 19

Svar

-(u)s, fx servus, dominus

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 3 / 19

Spørgsmål

O-stammernes mask sg er dannet af stammen -o og …

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 4 / 19

Svar

nominativkasusmærket -s (-os > us)

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 4 / 19

Spørgsmål

I Konsonant- og I-stammerne er der to kasusendelser: nul og -s. Nul bruges efter l, n, r. Cōnsul- hedder altså …

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 5 / 19

Svar

cōnsul (som pater, māter)

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 5 / 19

Spørgsmål

Rēx har nominativendelsen …

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 6 / 19

Svar

-s (rēg-s) – Stammer på -t har også -s i nom, men mister -t-: cīvitāt-s > cīvitās.

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 6 / 19

Spørgsmål

Dan nom sg af virtūt-, ūniversitāt-, juventūt-!

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 7 / 19

Svar

virtūs, ūniversitās, juventūs

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 7 / 19

Spørgsmål

N-stammer i m og f mister -n i nom: sermōn- > sermō, regiōn- > regiō. Dan nom sg af stammerne reformātiōn-, Platōn-, fictiōn-

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 8 / 19

Svar

reformātiō, Platō, fictiō

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 8 / 19

Spørgsmål

Dan nom sg af uxor- (hustru), ancilla-, asino-, gymnasio-, duc-, cervīc- (hals)!

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 9 / 19

Svar

uxor, ancilla, asinus, gymnasium, dux (duc-s), cervīx (cervīc-s)

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 9 / 19

Spørgsmål

I-stammerne er en underafdeling af Kononant-stammerne. -i- findes kun bevaret i gen pl (fx urbium, montium, gentium), ellers bøjes de som alm Konsonant-stammer. Hvad hedder de tre eksempler i nom sg?

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 10 / 19

Svar

urbs, mons, gens (-ti forsvinder foran -s)

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 10 / 19

Spørgsmål

Nogle N-stammer på -on svækkes uden for nom (-on- > -in-). Akk-formen hominem (homin-) hedder altså i nom sg …(stammens -n- bortfalder)

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 11 / 19

Svar

homō

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 11 / 19

Spørgsmål

og multitūdinem hedder i nom sg …

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 12 / 19

Svar

multitūdō

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 12 / 19

Spørgsmål

Konsonant-stammer i neutrum har endelsen nul: tempor- (egl tempos) hedder altså i nom sg …

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 13 / 19

Svar

tempus (tempos > tempus)

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 13 / 19

Spørgsmål

Neutrumsord på -s (fx corpus, tempus, genus, latus) ændrer i andre kasus stammens -s til -r: fx gen corporis, temporis, generis, lateris. Nom sg af disse ord hedder altså …

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 14 / 19

Svar

corpus, tempus, genus, latus

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 14 / 19

Spørgsmål

Hvad hedder disse ord i nom pl?

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 15 / 19

Svar

corpora, tempora, genera, latera

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 15 / 19

Spørgsmål

Neutrumsord af I-stamme ændrer i nom og akk sg -i til -e eller mister -i: mari- og animali- hedder således i nom og akk sg …

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 16 / 19

Svar

mare, animal. Læg mærke til, at kasusendelserne ikke berøres, men altid er de samme

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 16 / 19

Spørgsmål

Hvilket køn er de fleste A-stammer af?

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 17 / 19

Svar

femininum. Der er nogle få maskuline ord (nauta, scriba, agricola)

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 17 / 19

Spørgsmål

Hvilke(t) køn er O-stammerne?

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 18 / 19

Svar

de der ender på -us er (næsten) alle mask (nogle få er fem), -um er altid neutrum

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 18 / 19

Spørgsmål

Hvilke(t) køn er Kons-stammer?

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 19 / 19

Svar

alle tre. Man kan ikke se kønnet. I U-stammerne findes der også ord af alle tre køn, men flest mask. I E-stammerne er der kun m og f

Lektion 10 – Nominativs dannelse (2.9) 19 / 19