Spørgsmål

Neutrumsord efter Konsonant- og I-stammer har ingen endelse i nom og akk sg. Exāmen (undersøgelse) hedder derfor … (i nom og akk)

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 1 / 19

Svar

exāmen, exāmen

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 1 / 19

Spørgsmål

Gen, dat og abl har samme endelser som andre Konsonant-stammer, altså …

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 2 / 19

Svar

-is, -ī, -e (ved Kons-st)/-ī (ved I-stammer)

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 2 / 19

Spørgsmål

Bøj exāmen i sg!

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 3 / 19

Svar

exāmen, exāmen, exāminis, exāminī, exāmine (stammens e svækkes foran n i ubetonet stavelse)

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 3 / 19

Spørgsmål

Nom og akk pl ender på -a (som alle neutrumsord). Exāmin- hedder derfor …

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 4 / 19

Svar

exāmina, exāmina

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 4 / 19

Spørgsmål

Gen, dat og abl pl har samme endelser som andre Konsonant-stammer, altså …

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 5 / 19

Svar

-um, (i)bus, (i)bus

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 5 / 19

Spørgsmål

Bøj exāmin- i pluralis!

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 6 / 19

Svar

exāmina, exāmina, exāminum, exāminibus, exāminibus

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 6 / 19

Spørgsmål

Hvor mange forskellige former findes der altså i hhv sg og pl?

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 7 / 19

Svar

tre i hvert tal

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 7 / 19

Spørgsmål

Så går vi over til U-stammerne i m og f! I U-stammerne ender nom og akk sg også på -s og -m. Cāsu- (fald) hedder altså …

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 8 / 19

Svar

cāsus, cāsum

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 8 / 19

Spørgsmål

Gen og dat sg ender på -s og . Cāsu- hedder altså …

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 9 / 19

Svar

cāsus, cāsuī

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 9 / 19

Spørgsmål

Abl har ingen kasusendelse. Bøj cāsu- i singularis!

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 10 / 19

Svar

cāsus, cāsum, cāsūs, cāsuī, cāsū

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 10 / 19

Spørgsmål

Nom og akk pl ender begge på -s, altså hedder cāsu- ..

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 11 / 19

Svar

cāsūs, cāsūs

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 11 / 19

Spørgsmål

Gen pl har samme endelse som Konsonant-stammerne: -um. Cāsu- hedder altså …

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 12 / 19

Svar

cāsuum

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 12 / 19

Spørgsmål

I dat og abl forsvinder stammens -u- og endelsen er -ibus, altså …

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 13 / 19

Svar

cāsibus, cāsibus

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 13 / 19

Spørgsmål

Bøj cāsus i sg og pl!

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 14 / 19

Svar

cāsus, cāsum, cāsūs, cāsuī, cāsū / cāsūs, cāsūs, cāsuum, cāsibus, cāsibus

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 14 / 19

Spørgsmål

Så går vi til E-stammerne! Nom og akk sg ender også på -s og -m.re- (ting) hedder …

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 15 / 19

Svar

rēs, rem

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 15 / 19

Spørgsmål

Gen og dat sg ender begge på –ī; abl har ingen endelse. Bøj hele singularis!

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 16 / 19

Svar

rēs, rem, reī, reī, rē

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 16 / 19

Spørgsmål

Nom og akk pl ender på -s og hedder …

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 17 / 19

Svar

rēs, rēs

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 17 / 19

Spørgsmål

Gen ender på -rum, altså …

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 18 / 19

Svar

rērum

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 18 / 19

Spørgsmål

Dat og abl ender på -bus. Bøj rēs i sg og pl!

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 19 / 19

Svar

rēs, rem, reī, reī, rē/ rēs, rēs, rērum, rēbus, rēbus

Lektion 09 – Kons- og I-stammer II (substantiver) (2.1.3.2 19 / 19