Spørgsmål

Kons- og I-stammer. Først i m og f: nom sg ender enten på -s eller (ved stammer på -l, -n, -r) på nul. Stammerne rēg- og cōnsul- hedder derfor i nom …

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 1 / 19

Svar

rēx ( Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 1 / 19

Spørgsmål

Akk sg har kasusmærket -m. Imellem stamme og -m sættes bindevokalen e: rēg-e-m og cōnsul-

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 2 / 19

Svar

cōnsulem (altså samme kasusendelse som A- og O-stammer)

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 2 / 19

Spørgsmål

Gen sg har endelsen -is, altså … (rēg-, cōnsul-)

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 3 / 19

Svar

rēgis, cōnsulis

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 3 / 19

Spørgsmål

Dativ ender på –ī og hedder derfor …

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 4 / 19

Svar

rēgī, cōnsulī

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 4 / 19

Spørgsmål

Abl ender i de fleste tilfælde på -e (kun nogle I-stammer ender på ), altså …

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 5 / 19

Svar

rēge, cōnsule

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 5 / 19

Spørgsmål

Gentag kasusendelserne i sg!

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 6 / 19

Svar

s/nul, -(e)m, -is, -ē, -e

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 6 / 19

Spørgsmål

Nom og akk pl ender på -ēs, altså … (rēg-, cōnsul-)

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 7 / 19

Svar

rēgēs, rēgēs / cōnsulēs, cōnsulēs

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 7 / 19

Spørgsmål

Genitiv ender på -um, altså …

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 8 / 19

Svar

rēgum, cōnsulum

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 8 / 19

Spørgsmål

I-stammerne bevarer stammens -i i gen pl, der ender på -(i)um, fx parti-um og monti-

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 9 / 19

Svar

montium

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 9 / 19

Spørgsmål

Dat og abl ender begge på -ibus, altså …(rēg-, cōnsul-)

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 10 / 19

Svar

rēgibus, rēgibus / cōnsulibus, cōnsulibus

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 10 / 19

Spørgsmål

Bøj rēx (rēg-) i pl!

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 11 / 19

Svar

rēgēs, rēgēs, rēgum, rēgibus, rēgibus

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 11 / 19

Spørgsmål

Hvor mange forskellige former er der af rēx i pl?

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 12 / 19

Svar

tre: rēgēs, rēgum, rēgibus

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 12 / 19

Spørgsmål

Nævn Konsonant-stammernes kasusendelser i pl!

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 13 / 19

Svar

-ēs, -ēs, -(i)um, ibus, ibus

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 13 / 19

Spørgsmål

Bøj cōnsul i sg og pl!

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 14 / 19

Svar

cōnsul, cōnsulem, cōnsulis, cōnsulī, cōnsule / cōnsulēs, cōnsulēs, cōnsulum, cōnsulibus, cōnsulibus

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 14 / 19

Spørgsmål

Pars (del) har stammen parti- (-i- viser sig kun i gen pl). Bøj ordet i sg og pl!

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 15 / 19

Svar

pars (< part(i)s), partem, partis, partī, parte / partēs, partēs, partium, partibus, partibus

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 15 / 19

Spørgsmål

Hvad er Konsonant-stammernes kasusmærker i dat sg og pl?

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 16 / 19

Svar

-ī og -ibus

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 16 / 19

Spørgsmål

og i akk sg og pl?

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 17 / 19

Svar

-(e)m, -ēs

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 17 / 19

Spørgsmål

i abl sg og pl?

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 18 / 19

Svar

-e (sjældent -ī), -ibus

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 18 / 19

Spørgsmål

I nom sg og pl, og i gen sg og pl?

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 19 / 19

Svar

nom: -s/nul, -ēs, gen: -is, -(i)um

Lektion 08 – Kons- og I-stammer I (substantiver) (2.1.3.1) 19 / 19