Spørgsmål

Kasusmærket i neutrum sg nom (O-stammer) er …

Lektion 07 – O-stammer 1 / 19

Svar

-m: templum (templo-m > templum)

Lektion 07 – O-stammer 1 / 19

Spørgsmål

Akk har samme endelse, altså …

Lektion 07 – O-stammer 2 / 19

Svar

-m: templum

Lektion 07 – O-stammer 2 / 19

Spørgsmål

Gen, dat og abl sg har samme endelser som maskulinum. Templum hedder derfor …

Lektion 07 – O-stammer 3 / 19

Svar

templī, templō, templō

Lektion 07 – O-stammer 3 / 19

Spørgsmål

O-stammernes kasusendelser i neutrum sg er …

Lektion 07 – O-stammer 4 / 19

Svar

-(u)m, -(u)m, -ī, -ō, -ō

Lektion 07 – O-stammer 4 / 19

Spørgsmål

Hvor afviger de fra de maskuline O-stammer

Lektion 07 – O-stammer 5 / 19

Svar

kun i nom!

Lektion 07 – O-stammer 5 / 19

Spørgsmål

I pl har både nom og akk endelsen -a. Templum hedder derfor i nom og akk pl …

Lektion 07 – O-stammer 6 / 19

Svar

templa, templa (templo-a > templa)

Lektion 07 – O-stammer 6 / 19

Spørgsmål

De øvrige kasus er igen som de maskuline O-stammer, altså …

Lektion 07 – O-stammer 7 / 19

Svar

templōrum, templīs, templīs

Lektion 07 – O-stammer 7 / 19

Spørgsmål

Bøj hele templum!

Lektion 07 – O-stammer 8 / 19

Svar

templum, templum, templī, templō, templō / templa, templa, templōrum, templīs, templīs

Lektion 07 – O-stammer 8 / 19

Spørgsmål

Hvor mange forskellige former er der i hhv. sg og pl?

Lektion 07 – O-stammer 9 / 19

Svar

tre i hvert tal

Lektion 07 – O-stammer 9 / 19

Spørgsmål

De få maskuline O-stammer, som ender på ro-, ender i nom sg på -r. Puero- (dreng) hedder derfor i nominativ …

Lektion 07 – O-stammer 10 / 19

Svar

puer

Lektion 07 – O-stammer 10 / 19

Spørgsmål

Libro- (bog) og magistro- (lærer) hedder i nom sg …

Lektion 07 – O-stammer 11 / 19

Svar

liber, magister

Lektion 07 – O-stammer 11 / 19

Spørgsmål

I akk sg hedder de …

Lektion 07 – O-stammer 12 / 19

Svar

librum, magistrum (det er kun i nom sg, de er uregelmæssige!)

Lektion 07 – O-stammer 12 / 19

Spørgsmål

Nu repeterer vi: hvilken kasus og tal er servum?

Lektion 07 – O-stammer 13 / 19

Svar

akk sg

Lektion 07 – O-stammer 13 / 19

Spørgsmål

Akk pl hedder …

Lektion 07 – O-stammer 14 / 19

Svar

servōs

Lektion 07 – O-stammer 14 / 19

Spørgsmål

Servīs er …

Lektion 07 – O-stammer 15 / 19

Svar

dat eller abl pl

Lektion 07 – O-stammer 15 / 19

Spørgsmål

Servī er …

Lektion 07 – O-stammer 16 / 19

Svar

gen sg eller nom pl

Lektion 07 – O-stammer 16 / 19

Spørgsmål

Hvad er servō?

Lektion 07 – O-stammer 17 / 19

Svar

dat eller abl sg (= stammen)

Lektion 07 – O-stammer 17 / 19

Spørgsmål

Templōrum er …

Lektion 07 – O-stammer 18 / 19

Svar

gen pl

Lektion 07 – O-stammer 18 / 19

Spørgsmål

Templa er …

Lektion 07 – O-stammer 19 / 19

Svar

nom og akk pl

Lektion 07 – O-stammer 19 / 19