Spørgsmål

Substantivernes O-stammer er enten maskulinum eller neutrum. I nogle former kan man ikke se stammens -o. Mask ender i nom sg på -us, neutrum ender i nom sg på -um. Servus (med stammen servo-) er altså … (køn, kasus, tal)

Lektion 06 – O-stammer 1 / 19

Svar

mask nom sg: servo-s > servus

Lektion 06 – O-stammer 1 / 19

Spørgsmål

Akk har samme endelse som i A-stammerne, servus hedder derfor i akk …

Lektion 06 – O-stammer 2 / 19

Svar

servum (servo-m > servum)

Lektion 06 – O-stammer 2 / 19

Spørgsmål

Gen har endelsen og hedder …

Lektion 06 – O-stammer 3 / 19

Svar

servī (servoi > servī)

Lektion 06 – O-stammer 3 / 19

Spørgsmål

Dat og abl er lig med stammen og hedder …

Lektion 06 – O-stammer 4 / 19

Svar

servō, servō

Lektion 06 – O-stammer 4 / 19

Spørgsmål

Gentag singularis!

Lektion 06 – O-stammer 5 / 19

Svar

servus, servum, servī, servō, servō

Lektion 06 – O-stammer 5 / 19

Spørgsmål

Nom pl hedder det samme som gen sg, altså …

Lektion 06 – O-stammer 6 / 19

Svar

servī (servoi > servī)

Lektion 06 – O-stammer 6 / 19

Spørgsmål

Akk pl har som A-stammerne endelsen -s, altså …

Lektion 06 – O-stammer 7 / 19

Svar

servōs

Lektion 06 – O-stammer 7 / 19

Spørgsmål

Gen pl har også samme endelse som A-stammerne, altså …

Lektion 06 – O-stammer 8 / 19

Svar

servōrum

Lektion 06 – O-stammer 8 / 19

Spørgsmål

Dat og abl har også samme endelse som A-stammerne, altså …

Lektion 06 – O-stammer 9 / 19

Svar

servīs, servīs (servo-is > servīs)

Lektion 06 – O-stammer 9 / 19

Spørgsmål

Gentag hele pluralis!

Lektion 06 – O-stammer 10 / 19

Svar

servī, servōs, servōrum, servīs, servīs

Lektion 06 – O-stammer 10 / 19

Spørgsmål

Bøj servus i sg og pl!

Lektion 06 – O-stammer 11 / 19

Svar

servus, servum, servī, servō, servō / servī, servōs, servōrum, servīs, servīs

Lektion 06 – O-stammer 11 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er servum?

Lektion 06 – O-stammer 12 / 19

Svar

akk sg

Lektion 06 – O-stammer 12 / 19

Spørgsmål

og servōrum?

Lektion 06 – O-stammer 13 / 19

Svar

gen pl

Lektion 06 – O-stammer 13 / 19

Spørgsmål

og servī?

Lektion 06 – O-stammer 14 / 19

Svar

gen sg eller nom pl

Lektion 06 – O-stammer 14 / 19

Spørgsmål

servō?

Lektion 06 – O-stammer 15 / 19

Svar

dat eller abl sg (= stammen)

Lektion 06 – O-stammer 15 / 19

Spørgsmål

Hvad er servīs?

Lektion 06 – O-stammer 16 / 19

Svar

dat og abl pl

Lektion 06 – O-stammer 16 / 19

Spørgsmål

Hvad er servus?

Lektion 06 – O-stammer 17 / 19

Svar

nom sg

Lektion 06 – O-stammer 17 / 19

Spørgsmål

Hvad hedder akk sg og pl?

Lektion 06 – O-stammer 18 / 19

Svar

servum, servōs

Lektion 06 – O-stammer 18 / 19

Spørgsmål

Nævn alle kasusendelserne for O-stammer i maskulinum!

Lektion 06 – O-stammer 19 / 19

Svar

-(u)s, -(u)m, -ī, -ō, -ō / -ī, -s, -rum, -īs, -īs. Nu kan du de almindelige maskuline O-stammer!

Lektion 06 – O-stammer 19 / 19