Spørgsmål

Et substantiv har en stamme og en kasusendelse. A-stammerne er for det meste femininum. De ender i nom på -a; endelsen er altså …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 1 / 19

Svar

nul: terra

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 1 / 19

Spørgsmål

Akk sg ender på -m, altså …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 2 / 19

Svar

terram

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 2 / 19

Spørgsmål

Både gen og dat ender på -ae, altså …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 3 / 19

Svar

terrae, terrae

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 3 / 19

Spørgsmål

Abl ender på langt , altså …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 4 / 19

Svar

terrā

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 4 / 19

Spørgsmål

I nom pl er endelsen den samme som i gen og dat sg, altså …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 5 / 19

Svar

terrae

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 5 / 19

Spørgsmål

Akk pl ender på -s, altså …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 6 / 19

Svar

terrās

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 6 / 19

Spørgsmål

Gen pl ender på -rum, altså …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 7 / 19

Svar

terrārum

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 7 / 19

Spørgsmål

Dat og abl pl ender på -īs, altså …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 8 / 19

Svar

terrīs, terrīs (terra-is > terrīs)

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 8 / 19

Spørgsmål

Gentag singularis!

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 9 / 19

Svar

terra, terram, terrae, terrae, terrā

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 9 / 19

Spørgsmål

Hvilke former er ens?

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 10 / 19

Svar

nom og abl (dog forskel i kvantitet a/ā), gen og dat

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 10 / 19

Spørgsmål

Akk sg ender på …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 11 / 19

Svar

-m

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 11 / 19

Spørgsmål

Gentag kasusendelserne for singularis!

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 12 / 19

Svar

nul, -m, -ae, -ae, -ā

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 12 / 19

Spørgsmål

Terra bøjes i pluralis …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 13 / 19

Svar

terrae, terrās, terrārum, terrīs, terrīs

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 13 / 19

Spørgsmål

Endelserne i pluralis er altså …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 14 / 19

Svar

-ae, -ās, -rum, -īs, -īs

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 14 / 19

Spørgsmål

Gentag hele sg og pl af terra!

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 15 / 19

Svar

terra, terram, terrae, terrae, terrā / terrae, terrās, terrārum, terrīs, terrīs

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 15 / 19

Spørgsmål

Akkusativs endelser i sg og pl er …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 16 / 19

Svar

-m, -s

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 16 / 19

Spørgsmål

Gen sg og pl har endelserne …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 17 / 19

Svar

-ae, -rum

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 17 / 19

Spørgsmål

Dat sg og pl har endelserne …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 18 / 19

Svar

-ae, -īs

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 18 / 19

Spørgsmål

Abl sg og pl har endelserne …

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 19 / 19

Svar

-ā, -īs. Nu kan du A-stammernes bøjning!

Lektion 05 – A-stammer (substantiver) (2.1.1) 19 / 19