Spørgsmål

Nominativ bruges til …

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 1 / 19

Svar

Subjekt og subjektsprædikat

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 1 / 19

Spørgsmål

Akk bruges til …

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 2 / 19

Svar

(1) direkte objekt, (2) objektsprædikat, (3) adverbialled (med og uden præposition)

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 2 / 19

Spørgsmål

Genitiv bruges til …

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 3 / 19

Svar

sammenhængskasus mellem to substantiver

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 3 / 19

Spørgsmål

Dativ bruges til …

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 4 / 19

Svar

Indirekte objekt

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 4 / 19

Spørgsmål

Abl har tre funktioner …

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 5 / 19

Svar

Instrumental, lokativ/temporal og separativ abl (evt med præpositioner)

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 5 / 19

Spørgsmål

Hvilke to led står i nom?

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 6 / 19

Svar

Subj, subj præd

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 6 / 19

Spørgsmål

Hvilke tre led står i akk?

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 7 / 19

Svar

Direkte objekt, objektsprædikat og adverbialled

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 7 / 19

Spørgsmål

Hvilke led står i genitiv?

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 8 / 19

Svar

Stort set ingen! Gen bruges næsten udelukkende som sammenhængskasus mellem to substantiver: nōmen rosae rosens navn, Cicerōnis opera Ciceros værker

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 8 / 19

Spørgsmål

Hvilket led står i dativ?

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 9 / 19

Svar

Indirekte objekt

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 9 / 19

Spørgsmål

Hvilke led står i ablativ?

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 10 / 19

Svar

Adverbielle led. Abl er substantivernes adverbielle kasus

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 10 / 19

Spørgsmål

En sætnings kerne kaldes …

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 11 / 19

Svar

Nexus

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 11 / 19

Spørgsmål

Hvad bestemmer de øvrige led?

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 12 / 19

Svar

Verbets valens

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 12 / 19

Spørgsmål

Der er tre typer verber, hvilke?

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 13 / 19

Svar

Kopulative, transitive og intransitive verber

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 13 / 19

Spørgsmål

Hvilken kasus har de kopulative verber efter sig?

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 14 / 19

Svar

Nom ved subjektsprædikat

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 14 / 19

Spørgsmål

Hvilken kasus har de transitive verber efter sig?

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 15 / 19

Svar

Akk ved direkte objekt

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 15 / 19

Spørgsmål

Hvilken kasus har de intransitive verber efter sig?

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 16 / 19

Svar

Ikke nogen speciel! Der kan evt være indir obj og adverbialled

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 16 / 19

Spørgsmål

Det almindeligste kopulative verbum er …

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 17 / 19

Svar

sum

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 17 / 19

Spørgsmål

Hvis subjektet ikke er udtrykt selvstændigt, kaldes subjektet …

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 18 / 19

Svar

Implicit

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 18 / 19

Spørgsmål

Nævn alle 7 sætningsled!

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 19 / 19

Svar

1 subjekt, 2 verballed (1+2 = nexus), 3 subj præd, 4 dir obj, 5 obj præd, 6 indir obj, 7 adverbialled

Lektion 04 – Syntax og kasuslære (11.1-10) 19 / 19