Spørgsmål

Kernen i en sætning hedder nexus; den består af subjekt og verballed. Hvilken kasus står subjektet i?

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 1 / 19

Svar

Nominativ

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 1 / 19

Spørgsmål

Hvad ender verballeddet på?

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 2 / 19

Svar

Personendelse

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 2 / 19

Spørgsmål

Nævn personendelserne i aktiv!

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 3 / 19

Svar

-o,-m/-s/-t/–mus/-tis/-nt

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 3 / 19

Spørgsmål

Nævn personendelserne i passiv!

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 4 / 19

Svar

-or,-r/-ris/-tur/-mur/-mini/-ntur

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 4 / 19

Spørgsmål

Hvad kaldes subjekt og verballed tilsammen?

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 5 / 19

Svar

Nexus

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 5 / 19

Spørgsmål

Hvad bestemmer, hvilke andre led der er i sætningen?

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 6 / 19

Svar

De andre led bestemmes af verbets valens

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 6 / 19

Spørgsmål

Hvilke verber kan have subjektsprædikat?

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 7 / 19

Svar

De kopulative verber (især sum)

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 7 / 19

Spørgsmål

Subj præd står i …

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 8 / 19

Svar

Nom

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 8 / 19

Spørgsmål

Hvilke verber har direkte objekt?

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 9 / 19

Svar

De transitive

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 9 / 19

Spørgsmål

Direkte objekt og objektsprædikat står i …

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 10 / 19

Svar

Akk

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 10 / 19

Spørgsmål

Indirekte objekt står i …

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 11 / 19

Svar

Dativ

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 11 / 19

Spørgsmål

Gentag de 6 omtalte led!

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 12 / 19

Svar

1 subjekt, 2 verballed (1+2 = nexus), 3 subj præd, 4 dir obj, 5 obj præd 6 indir obj

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 12 / 19

Spørgsmål

Hvad lægger (7) adverbialled sig til?

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 13 / 19

Svar

Til verballeddet

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 13 / 19

Spørgsmål

Nævn de tre typer adverbialled!

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 14 / 19

Svar

Instrumental (hvormed), lokativ/temporal (hvor/hvornår), separativ (hvorfra)

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 14 / 19

Spørgsmål

Hvilke ord og ordforbindelser kan være adverbialled?

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 15 / 19

Svar

Adverbier, akkusativ (måde og grad), ablativer (instrumental, lokativ/temporal, separativ) med eller uden præposition, adverbielle ledsætninger

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 15 / 19

Spørgsmål

Hvilke kasus kan altså bruges som adverbialled?

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 16 / 19

Svar

Akk og abl

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 16 / 19

Spørgsmål

Hvilken kasus er normalt ikke noget selvstændigt led?

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 17 / 19

Svar

Gen

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 17 / 19

Spørgsmål

Hvilke to kasus har (næsten!) kun én ledfunktion hver?

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 18 / 19

Svar

Dat ved indirekte objekt, abl ved adverbielle led

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 18 / 19

Spørgsmål

Nom har altså to og akk tre funktioner, hvilke?

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 19 / 19

Svar

Nom: ved (1) subj og (2) subj præd; akk ved (1) dir obj, (2) objeksprædikat og (3) adverbialled (med eller uden præposition)

Lektion 03 – Syntaktiske grundbegreber (11.1-10) 19 / 19