Spørgsmål

Subjekt er det samme som …

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 1 / 19

Svar

Grundled

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 1 / 19

Spørgsmål

Verballed er det samme som …

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 2 / 19

Svar

Udsagnsled

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 2 / 19

Spørgsmål

Subjekt og verballed hedder på dansk … og udgør tilsammen …

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 3 / 19

Svar

Grundled og udsagnsled. Tilsammen kaldes subjekt og verballed nexus

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 3 / 19

Spørgsmål

Genstandsled hedder på latin …

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 4 / 19

Svar

Direkte objekt eller akkusativobjekt

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 4 / 19

Spørgsmål

Hensynsled kaldes …

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 5 / 19

Svar

Indirekte objekt eller dativobjekt

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 5 / 19

Spørgsmål

Subjektsprædikat er det samme som …

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 6 / 19

Svar

Omsagnsled til grundled

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 6 / 19

Spørgsmål

Objektsprædikat er det samme som …

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 7 / 19

Svar

Omsagnsled til genstandsled

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 7 / 19

Spørgsmål

Biordsled hedder på latin …

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 8 / 19

Svar

Adverbialled

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 8 / 19

Spørgsmål

Grundled, udsagnsled og omsagnsled til grundled hedder …

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 9 / 19

Svar

Subjekt, verballed, subjektsprædikat

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 9 / 19

Spørgsmål

Genstandsled, omsagnsled til genstandsled, hensynsled og biordsled hedder …

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 10 / 19

Svar

Direkte objekt, objektsprædikat, indirekte objekt, adverbialled

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 10 / 19

Spørgsmål

Gentag de syv led!

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 11 / 19

Svar

1 subjekt, 2 verballed, 3 subjektsprædikat, 4 direkte objekt, 5 objektsprædikat, 6 indirekte objekt, 7 adverbialled

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 11 / 19

Spørgsmål

Hvad kaldes subjekt og verballed tilsammen?

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 12 / 19

Svar

Nexus.

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 12 / 19

Spørgsmål

Verbets valens bestemmer de øvrige led i sætningen – Verber med subjektsprædikat efter sig kaldes kopulative. Nævn det almindeligste latinske kopulative verbum!

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 13 / 19

Svar

verbet sum

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 13 / 19

Spørgsmål

Hvilke verber har direkte objekt efter sig?

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 14 / 19

Svar

De transitive verber (deres handling ‘går over på’ objektet)

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 14 / 19

Spørgsmål

Hvad hedder den sidste gruppe verber?

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 15 / 19

Svar

Intransitive verber

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 15 / 19

Spørgsmål

Hvilke verber kan have adverbialled efter sig?

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 16 / 19

Svar

Alle tre typer!

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 16 / 19

Spørgsmål

Hvilke typer verber kan have indirekte objekt?

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 17 / 19

Svar

Alle tre typer; det afhænger af ordets betydning

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 17 / 19

Spørgsmål

Hvilke typer verber kan have objektsprædikat?

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 18 / 19

Svar

Nogle få transitive verber, der betyder at gøre nogen til noget: te eruditum facio jeg gør dig kultiveret!

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 18 / 19

Spørgsmål

Gentag alle sætningsled!

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 19 / 19

Svar

1 subjekt, 2 verballed (1+2 = nexus), 3 subjektsprædikat, 4 direkte objekt, 5 objektsprædikat, 6 indirekte objekt, 7 adverbialled

Lektion 02 – Grammatiske betegnelser (11 og 17) 19 / 19