Spørgsmål

Et navneord hedder på ‘latin’ …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 1 / 19

Svar

Et substantiv; det betegner ting og begreber

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 1 / 19

Spørgsmål

Et udsagnsord hedder … og betegner …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 2 / 19

Svar

Et verbum. Et verbum betegner handlinger og tilstande

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 2 / 19

Spørgsmål

Et tillægsord hedder … og betegner …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 3 / 19

Svar

Et adjektiv. Adjektiver betegner egenskaber ved substantiver: canis magnus (en stor hund). Subst. og adj. er nominer

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 3 / 19

Spørgsmål

Hvilken ordklasse er terra?

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 4 / 19

Svar

Et substantiv, for det betegner en ting (jord, land) og bøjes i kasus

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 4 / 19

Spørgsmål

Hvad er magnus/magna/magnum?

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 5 / 19

Svar

Et adjektiv (for det kan bøjes i køn og tal som på dansk stor/stort/store).
Subst og adj = nominer

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 5 / 19

Spørgsmål

Hvad er dīcō, dīcis, dīcit …?

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 6 / 19

Svar

Et verbum, for det bøjes i personer (fx -ō, -s, -t, -mus, -tis, -nt)

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 6 / 19

Spørgsmål

Bestem ordklasserne af disse fire ord: Rōma, scrībunt, servus, magnus! Og hvilke ord er nominer?

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 7 / 19

Svar

Rōma substantiv, scrībit verbum, servus substantiv, magnus adjektiv. Rōma, servus og magnus er nominer

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 7 / 19

Spørgsmål

Navneord, udsagnsord og tillægsord hedder altså på latin …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 8 / 19

Svar

Substantiv, verbum og adjektiv

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 8 / 19

Spørgsmål

Stedord hedder pronomen. Et pronomen ‘står i stedet for’ …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 9 / 19

Svar

Et nomen (subst eller adj)

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 9 / 19

Spørgsmål

Et forholdsord hedder en præposition, som står foran …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 10 / 19

Svar

Substantiver og andre kasusbøjede ord

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 10 / 19

Spørgsmål

Pronomen og præposition hedder på dansk …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 11 / 19

Svar

Stedord og forholdsord

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 11 / 19

Spørgsmål

Pronominer står i stedet for … og præpositioner står foran …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 12 / 19

Svar

Pronominer står i stedet for nominer (subst og adj). Præpositioner står foran substantiver og andre kasusbøjede ord

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 12 / 19

Spørgsmål

Biord hedder på latin adverbium. Et adverbium beskriver …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 13 / 19

Svar

En egenskab ved et verbum eller et adjektiv (hun synger smukt, han er godt tosset)

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 13 / 19

Spørgsmål

Bindeord hedder på latin konjunktion. Konjunktioner sammenbinder …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 14 / 19

Svar

Enkeltord med hinanden og hele sætninger med hinanden

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 14 / 19

Spørgsmål

Tillægsform hedder på latin participium. Lang tillægsform hedder …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 15 / 19

Svar

Imperfektiv participium (mærket er -nt-)

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 15 / 19

Spørgsmål

Kort tillægsform hedder …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 16 / 19

Svar

Perfektiv participium (mærket er -t- eller sjældnere -s-)

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 16 / 19

Spørgsmål

Latin har en verbalform svarende til dansk ‘løbende’, som hedder …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 17 / 19

Svar

Imperfektiv participium

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 17 / 19

Spørgsmål

og en verbalform svarende til ‘spist’, som hedder …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 18 / 19

Svar

Perfektiv participium

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 18 / 19

Spørgsmål

Navnemåde hedder på latin …

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 19 / 19

Svar

Infinitiv. Der findes en imperfektiv infinitiv og en perfektiv infinitiv

Lektion 01 – Grammatiske betegnelser (10 og 17) 19 / 19