Echo og Vade Mecum

Repositorium med de latinske og græske repetitionsgrammatikker Vade Mecum og Echo

Forord

De to programmerede grammatikker Echo og Vade mecum udkom første gang som hæfter i henholdsvis 1996 og 1997. Dengang var internettet i sin vorden, mobiltelefoner havde træk-ud antenner og tablets var ren science fiction. I denne version forsøger vi derfor at tage det bedste fra bøgerne med ind i en digital verden.

Hvert kursus består for tiden af godt 20 sæt à omtrent 20 spørgsmål til græsk og latinsk morfologi og syntaks. Ideen er, at man i ro og mag kan repetere stof, der ikke sidder helt fast, idet man følger et af kurserne fra begyndelsen. Man kan ikke lære alle de grammatiske finesser her, men man kan opnå sikkerhed i alt det grundlæggende.

De to sæt er arrangeret efter ‘flash-card’-metoden. Man navigerer frem og tilbage i kortene på pilene eller ved at swipe med fingeren på skærmen. Når man har læst spørgsmålet for sig selv (eller for en studiekammerat), besvarer man det mentalt efter bedste evne og kan derefter kontrollere om svaret er korrekt eller forkert ved at ‘vende kortet’ og se svaret på det følgende slide. Undervejs kan man mentalt notere hvor mange fejl man laver og eventuelt gentage den aktuelle lektion indtil man kan gennemføre den fejlfrit (forhåbentligt vi en dag kan sætte hjemmesiden til at huske den slags).

De nuværende versioner er endnu under udarbejdelse. Derfor vil alle former for kommentarer til slåfejl og sproglige problemer såvel som forslag til ændringer af spørgsmålenes præsentation eller formulering blive modtaget med taknemmelighed (mail til michaelsc snabela hum ku dk eller via vores issue log).

Numre i parenteser i bunden af hvert sæt henviser til paragraffer hvor man kan læse mere om de aktuelle grammatiske fænomner. Referencerne i Echo henviser til ΒΑΣΙΣ af Chr. Gorm Tortzen fra 1997 eller senere, og i Vade mecum henviser de til Ars maior: Latinsk grammatik af Bent Christensen og Chr. Gorm Tortzen fra enten 1998 eller 2013 (1. og 2. oplag på henholdsvis Munksgaard og Gyldendal).

Echo er udarbejdet af Chr. Gorm Tortzen og Michael Stenskjær Christensen.
Vade mecum er udarbejdet af Bent Christensen, Chr. Gorm Tortzen og Michael Stenskjær Christensen.