Spørgsmål

Fire verber (‛de store μι-verber’) har stammer med kortform στα-, θε-, ἑ-, δο-. Hvad betyder de?

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 1 / 17

Svar

στα- stille
θε- sætte
ἑ- sende
δο- give

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 1 / 17

Spørgsmål

Gentag kortformerne af de fire store μι-verber

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 2 / 17

Svar

στα-
θε-
ἑ-
δο-

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 2 / 17

Spørgsmål

Langformerne af de samme verbstammer hedder στη-, θη-, ἡ-, δω-. I imperf bruges langformerne i ind akt sing, kortformerne i resten. Gentag kort- og langformerne for hvert af de fire verber!

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 3 / 17

Svar

στα-/στη-
θε-/θη-
ἑ-/ἡ-
δο-/δω-

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 3 / 17

Spørgsmål

Gentag kortformerne samlet og derefter langformerne!

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 4 / 17

Svar

στα-, θε-, ἑ-, δο-
στη-, θη-, ἡ-, δω-

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 4 / 17

Spørgsmål

I imperf har de store μι-verber reduplikation med vokalen ι:
ἱστη- ἱστα-, τιθη- τιθε, ἱη- ἱε-, διδω- διδο-.
Gentag de reduplicerede kortformer!

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 5 / 17

Svar

ἱστα-
τιθε-
ἱε-
διδο-

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 5 / 17

Spørgsmål

Aor præt akt af ἵστημι er atematisk og har langtrin overalt: ἔστην, ἔστης, ἔστη… fortsæt i pluralis!

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 6 / 17

Svar

ἔστημεν
ἔστητε
ἔστησαν

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 6 / 17

Spørgsmål

Aor præt akt sing af θη-, ἡ-, δω- har mærket -κ- og personendelsen -α, -ας, -ε. Dan aor præt akt sing af θη-

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 7 / 17

Svar

ἔθηκα
ἔθηκας
ἔθηκε

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 7 / 17

Spørgsmål

Aor præt akt plur dannes atematisk med kortformen θε-. Dan aor præt akt pl.

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 8 / 17

Svar

ἔθεμεν
ἔθετε
ἔθεσαν

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 8 / 17

Spørgsmål

Gentag τίθημι i aor præt akt.

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 9 / 17

Svar

ἔθηκα
ἔθηκας
ἔθηκε
ἔθεμεν
ἔθετε
ἔθεσαν

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 9 / 17

Spørgsmål

Aor præt akt af ἵημι hedder i sing ἥκα (fortsæt!) …

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 10 / 17

Svar

ἥκα
ἥκας
ἥκε

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 10 / 17

Spørgsmål

Aor præt akt plur dannes atematisk med kortformen ἑ-, der sammen med augmentet skrives εἱ-. Dan aor præt akt pl.

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 11 / 17

Svar

εἷμεν
εἷτε
εἷσαν

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 11 / 17

Spørgsmål

Gentag ἵημι i aor præt akt!

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 12 / 17

Svar

ἥκα
ἥκας
ἥκε
εἷμεν
εἷτε
εἷσαν

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 12 / 17

Spørgsmål

Aor præt akt af δίδωμι hedder i sing ἔδωκα (fortsæt!)…

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 13 / 17

Svar

ἔδωκα
ἔδωκας
ἔδωκε

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 13 / 17

Spørgsmål

Aor præt akt plur dannes atematisk med kortformen δο-. Dan aor præt akt pl!

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 14 / 17

Svar

ἔδομεν
ἔδοτε
ἔδοσαν

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 14 / 17

Spørgsmål

Gentag δίδωμι i aor præt akt!

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 15 / 17

Svar

ἔδωκα
ἔδωκας
ἔδωκε
ἔδομεν
ἔδοτε
ἔδοσαν

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 15 / 17

Spørgsmål

Uden for aor præt akt sing bruges kortformerne θε-, ἑ-, δο-. Bestem følgende former: (a) δοίη (b) θῆτε (c) δός

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 16 / 17

Svar

(a) aor opt akt 3 sg
(b) aor konj akt 2 pl
(c) aor imp 2 sg

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 16 / 17

Spørgsmål

Futurum af ἵστημι, τίθημι, ἱημι, δίδωμι består af langformen + σ. Dan disse former i fut ind akt 1 sg!

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 17 / 17

Svar

στήσω
θήσω
ἥσω
δώσω

Lektion 22 – μι-verber (6.4, paradigme IIIa–b) 17 / 17