Spørgsmål

De såkalte verba contracta har stammer på -α, -ε -ο. De afviger i imperfektiv fra bøjningsmønstrene i paradigme I. Hvorfor og hvordan?

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 1 / 12

Svar

Verba contracta sammentrækker slutvokalen og temavokalen til én vokal.

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 1 / 12

Spørgsmål

Der er seks hovedregler, fordi der er to temavokaler: ε og o.
Regel 1: -α + e-lyd (ε, η) kontraheres til -ᾶ/-α. α- ε-ι kontraheres til ᾷ. A vinder over E!
Kontrahér (a) τιμά-ε-τε (b) τιμά-ε-ις, (c) τίμα-ε, (d) τιμάητε!

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 2 / 12

Svar

(a) τιμᾶτε
(b) τιμᾷς
(c) τίμα
(d) τιμᾶτε.

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 2 / 12

Spørgsmål

Regel 2: -α + o-lyd (ο, ου, ω) kontraheres til -ῶ/ω.
O vinder altid!
Kontrahér: (a) τιμά-ο-μεν, (b) τιμά-ουσι, (c) τιμα-ό-μενος!

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 3 / 12

Svar

(a) τιμῶμεν
(b) τιμῶσι
(c) τιμώμενος

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 3 / 12

Spørgsmål

Hvad er de ukontraherede former af følgende kontraherede verber:
(a) ὁρῶσιν, (b) τιμᾶσθε, (c) ἐρᾷ, (d) νικῶμεν?

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 4 / 12

Svar

(a) ὁρά-ουσι, (b) τιμά-εσθε, (c) ἐράει, (d) νικάομεν eller konjunktiv:
(a) ὁράωσιν, (b) τιμάησθε, (c) ἐραῃ, (d) νικάωμεν.

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 4 / 12

Spørgsmål

Regel 3: ε + en e-lyd (ε, ει, η) kontraheres til ει eller η.
Kontrahér (a) φιλε-ε-ι (b) φιλέ-ε-τε (c) φιλέ-η-ται!

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 5 / 12

Svar

(a) φιλεῖ
(b) φιλεῖτε
(c) φιλῆ-ται

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 5 / 12

Spørgsmål

Hvad er de ukontraherede former af følgende kontraherede verber: (a) φοβεῖ, (b) αἱρεῖσθε, (c) φιλεῖτε (d) τελεῖς?

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 6 / 12

Svar

(a) φοβέ-ε-ει
(b) αἱρέ-ε-σθε
(c) φιλέ-ε-τε
(d) τελέ-ε-ις.

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 6 / 12

Spørgsmål

Regel 4: ε + en o-lyd (ο ου ω) kontraheres til o-lyd. O vinder altid!
Kontrahér: (a) φιλέ-ο-μαι, (b) φιλέ-ο-μεν, (c) φιλε-ο-μενος (d) φιλέ-ων!

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 7 / 12

Svar

(a) φιλοῦμαι
(b) φιλοῦμεν
(c) φιλούμενος
(d) φιλῶν

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 7 / 12

Spørgsmål

Hvad er de ukontraherede former af følgende kontraherede verber: (a) φιλούμεθα, (b) τελοῦσι, (c) αἱροῦνται (d) φοβοῦμαι?

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 8 / 12

Svar

(a) φιλε-ό-μεθα
(b) τελέ-ουσι
(c) αἱρέ-ο-νται
(d) φοβέ-ο-μαι

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 8 / 12

Spørgsmål

Regel 5: o + en e-lyd kontraheres til o-lyd (ου ω οι). O vinder altid!
Kontrahér: (a) δηλό-ει, (b) δηλό-ε-σθε, (c) ἐδήλο-ε, (d) δηλό-η-ις!

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 9 / 12

Svar

(a) δηλοῖ
(b) δηλούσθε
(c) ἐδήλου
(d) δηλοῖς

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 9 / 12

Spørgsmål

Hvad er de ukontraherede former af følgende kontraherede verber: δηλoῖ, δουλοῦσθε, δηλοῦν, καινοῦτε?

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 10 / 12

Svar

δηλό-ει
δουλό-ε-σθε
δηλό-ειν
καιν-ό-ε-τε.

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 10 / 12

Spørgsmål

Regel 6: ο + en o-lyd kontraheres på samme måde som ο + en e-lyd.
Kontrahér: (a) δηλό-ω (b) δηλο-ώ-μεθα (c) δηλό-οντος (d) δηλό-οι-το!

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 11 / 12

Svar

(a) δηλῶ
(b) δηλώμεθα
(c) δηλοῦντος
(d) δηλοῖτο

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 11 / 12

Spørgsmål

Hvad er de ukontraherede former af følgende kontraherede verber: (a) δηλοῦνται, (b) δηλῶσθε (c) δηλῶνται (d) δηλοῖντο?

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 12 / 12

Svar

(a) δηλό-ο-νται
(b) δηλό-η-σθε
(c) δηλό-ω-νται
(d) δηλόοιντο.

Lektion 21 – Verba contracta (6.3.1, paradigme II) 12 / 12