Spørgsmål

Lær hovedtiderne af φέρω udenad (21.56)! Bestem φερομένης!

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 1 / 18

Svar

Imperf ptc med fem sing gen.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 1 / 18

Spørgsmål

Bestem ἐνέγκαιμεν!

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 2 / 18

Svar

Aor opt akt 1 pl.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 2 / 18

Spørgsmål

Bestem φέροιτε!

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 3 / 18

Svar

Imperf opt akt 2 pl.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 3 / 18

Spørgsmål

Bestem οἴσοντες!

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 4 / 18

Svar

Fut ptc akt mask nom pl.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 4 / 18

Spørgsmål

Lære hovedtiderne af φημί udenad (21.58)! Bestem εἴποιμι!

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 5 / 18

Svar

Aor opt akt 1 sg.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 5 / 18

Spørgsmål

Bestem εἴρηται!

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 6 / 18

Svar

Perf ind præs med 3 sg.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 6 / 18

Spørgsmål

Bestem ἔφη!

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 7 / 18

Svar

Imperf ind præt akt 3 sg.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 7 / 18

Spørgsmål

Bestem εἴρηκας!

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 8 / 18

Svar

Perf ind præs akt 2 sg.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 8 / 18

Spørgsmål

Bestem εἰποῦσαι!

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 9 / 18

Svar

Aor ptc akt fem nom pl.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 9 / 18

Spørgsmål

Lær hovedtiderne af μανθάνω udenad (21.37)! Bestem μαθησομένῳ!

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 10 / 18

Svar

Fut ptc med mask (neutr) dat sg.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 10 / 18

Spørgsmål

Bestem μάθω!

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 11 / 18

Svar

Aor konj akt 1 sg.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 11 / 18

Spørgsmål

Bestem μεμαθηκότων!

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 12 / 18

Svar

Perf ptc akt mask gen pl.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 12 / 18

Spørgsmål

Bestem ἐμάθετε og (b) angiv den tilsvarende form i 3 sg

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 13 / 18

Svar

Aor præt akt 2 pl. (b) ἔμαθεν.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 13 / 18

Spørgsmål

Hvilke(n) af følgende former er aor:
(a) εἰπεῖν,
(b) λαμβάνειν,
(c) γενέσθαι,
(d) ἔρχεσθαι

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 14 / 18

Svar

(a) εἰπεῖν og
(c) γενέσθαι

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 14 / 18

Spørgsmål

Hvilke(n) af følgende former er fut:
(a) λαβών,
(b) οἰσόμενος,
(c) ὀρῶν,
(d) ἐνεγκών?

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 15 / 18

Svar

(b) οἰσόμενος

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 15 / 18

Spørgsmål

Hvilke(n) af følgende former er optativ:
(a) μάθοις,
(b) ἔθοιμεν,
(c) λάβοιμι,
(d) φημί?

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 16 / 18

Svar

(a) μάθοις
(b) ἔθοιμεν
(c) λάβοιμι.

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 16 / 18

Spørgsmål

Hvilke(n) af følgende former er konjunktiv:
(a) ἑώρων,
(b) γενήσεται,
(c) φῄς,
(d) λαβοίμην?

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 17 / 18

Svar

Ingen (!)

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 17 / 18

Spørgsmål

Hvilke(n) af følgende former er participium:
(a) ἑώρων,
(b) λαμβάνων,
(c) φέροιτο,
(d) ἦλθον?

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 18 / 18

Svar

(b) λαμβάνων

Lektion 20 – Vanskelige verbalformer 2 (21–22) 18 / 18