Spørgsmål

Lær hovedtiderne af γίγνομαι udenad (21.9)! Bestem γένωνται

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 1 / 19

Svar

Aor konj med 3 pl.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 1 / 19

Spørgsmål

Hvilken from er γενέσθαι?

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 2 / 19

Svar

Aor inf med.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 2 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er γεγονότι?

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 3 / 19

Svar

Perf ptc akt mask/neut dat sing

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 3 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er ἐγίγνου?

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 4 / 19

Svar

Imperf ind præt med 2 sg.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 4 / 19

Spørgsmål

Lære Hovedtiderne af ἔρχομαι udenad (21.20)! Bestem ἐλήλυθεν.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 5 / 19

Svar

Perf ind præs akt 3 sg.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 5 / 19

Spørgsmål

Bestem ἐλθόντας!

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 6 / 19

Svar

Aor ptc akt mask akk pl.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 6 / 19

Spørgsmål

Bestem ἤλθετε!

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 7 / 19

Svar

Aor ind præt akt 2 pl.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 7 / 19

Spørgsmål

Bestem ἔρχεσθαι!

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 8 / 19

Svar

Imperf inf med

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 8 / 19

Spørgsmål

Bestem ἐληλυθυίᾳ

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 9 / 19

Svar

Perf ptc akt fem dat sing.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 9 / 19

Spørgsmål

Lær hovedtiderne af λαμβάνω udenad (21.33)! Bestem λήψεσθαι.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 10 / 19

Svar

Fut inf med.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 10 / 19

Spørgsmål

Bestem λάβῃς!

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 11 / 19

Svar

Aor konj akt 2 sg.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 11 / 19

Spørgsmål

Bestem ληφθείσης!

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 12 / 19

Svar

Aor ptc pass fem gen sing.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 12 / 19

Spørgsmål

Bestem λαμβάνομεν!

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 13 / 19

Svar

Imperf ind præs akt 1 pl.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 13 / 19

Spørgsmål

Bestem λαβεῖν!

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 14 / 19

Svar

Aor inf akt.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 14 / 19

Spørgsmål

Lær hovedtiderne af ὁράω udenad (21.43)! Bestem ἑώρων!

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 15 / 19

Svar

Imperf ind præt 3sg / 3 pl.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 15 / 19

Spørgsmål

Bestem ἴδοιμι!

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 16 / 19

Svar

Aor opt akt 1sg.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 16 / 19

Spørgsmål

Bestem ὄψεσθαι!

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 17 / 19

Svar

Fut inf med.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 17 / 19

Spørgsmål

Bestem ἰδόμενοι!

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 18 / 19

Svar

Aor ptc med mask nom pl.

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 18 / 19

Spørgsmål

Bestem ὁρώμεθα!

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 19 / 19

Svar

Imperf ind præs med 1pl / imperf konj med 1 pl

Lektion 19 – Vanskelige verbalformer 1 (21–22) 19 / 19