Spørgsmål

Græsk har tre aspekter. Nævn dem!

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 1 / 19

Svar

Imperfektiv, aorist, perfektiv.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 1 / 19

Spørgsmål

Imperfektiv betegner den uafsluttede, igangværende handling. Hvad betegner perfektiv?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 2 / 19

Svar

Perfektiv betegner den afsluttede, fuldendte handling (jeg har …)

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 2 / 19

Spørgsmål

Hvad betegner aorist?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 3 / 19

Svar

Aorist betegner den overskuede handling (men ikke tid!)

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 3 / 19

Spørgsmål

Hvilke(t) aspektmærke(r) har perfektiv?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 4 / 19

Svar

Aktiv: reduplikation og/eller -κ- efter stammen.
Medium: reduplikation, ingen temavokal.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 4 / 19

Spørgsmål

Hvori består en reduplikation?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 5 / 19

Svar

En reduplikation er en gentagelse af stammens begyndelseskonsonant + ε, fx λέ-λυ-κ-α.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 5 / 19

Spørgsmål

Hvad er aspektmærket for den almindeligste aoristform?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 6 / 19

Svar

Denne aorist dannes med -σ- efter stammen.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 6 / 19

Spørgsmål

Hvad kaldes denne aoristform?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 7 / 19

Svar

Sigma-aorist.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 7 / 19

Spørgsmål

Hvilken aoristform er den næsthyppigste?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 8 / 19

Svar

Tematisk aorist, dvs. former med temavokal og imperfektivs endelser, men med ændret stamme (forkortet elelr forandret).

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 8 / 19

Spørgsmål

Hvori adskiller en tematisk aorist sig altså fra imperfektivformen?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 9 / 19

Svar

Kun ved at have en forkortet eller forandret stamme.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 9 / 19

Spørgsmål

Perfektiv medium dannes med reduplikation og uden temavokal. Hvad hedder λύω i (a) perf med ind præs 3 pl (b) perf med ind præt 3 pl?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 10 / 19

Svar

(a) λέλυνται;
(b) ἐλέλυντο

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 10 / 19

Spørgsmål

Bøj λύω i perf med ind præs!

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 11 / 19

Svar

Λέλυμαι
λέλυσαι
λέλυται
λυλύμεθα
λέλυσθε
λέλυνται.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 11 / 19

Spørgsmål

Bøj λύω i perf akt ind præs!

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 12 / 19

Svar

Λέλυκα
λέλυκας
λέλυκε
λελύκαμεν
λελύκατε
λελύκασιν.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 12 / 19

Spørgsmål

Hvad er imperfektivstammen af verbet λαμβάνω (tager)?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 13 / 19

Svar

Λαμβαν-.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 13 / 19

Spørgsmål

Aoriststammen af λαμβάνω er λαβ-. Hvordan er aoristformen dannet, og hvad kaldes denne slags aorist?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 14 / 19

Svar

Stammen er dannet ved en forkortelse; denne form kaldes tematisk aorist.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 14 / 19

Spørgsmål

Hvad hedder aor konj akt 1-3 pl af λαμβάνω?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 15 / 19

Svar

Λάβωμεν
λάβητε
λάβωσιν.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 15 / 19

Spørgsmål

Verbet γίγνομαι (bliver) har aoriststammen γεν-. Hvad hedder aor opt 1-3 sg af γίγνομαι?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 16 / 19

Svar

Γενοίμην
γένοιο
γένοιτο.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 16 / 19

Spørgsmål

Hvad hedder aor inf af λαμβάνω og γίγνομαι?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 17 / 19

Svar

Λαβεῖν og γενέσθαι.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 17 / 19

Spørgsmål

Λύω danner σ-aorist. Hvad hedder aor konj med 1 sg af λύω?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 18 / 19

Svar

Λύσωμαι.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 18 / 19

Spørgsmål

Hvad hedder aor konj akt 2 pl af λύω?

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 19 / 19

Svar

Λύσητε.

Lektion 18 – Aspektmærker (6.2.7) 19 / 19