Spørgsmål

Græsk har 6 modi. Hvilke?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 1 / 22

Svar

Indikativ
konjunktiv
optativ
imperativ
infinitiv
participium.

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 1 / 22

Spørgsmål

Hvilke af disse er finitte?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 2 / 22

Svar

Indikativ
konjunktiv
optativ
imperativ.

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 2 / 22

Spørgsmål

Nævn de to infinitte modi!

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 3 / 22

Svar

Infinitiv
participium.

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 3 / 22

Spørgsmål

Hvilke modi har intet modusmærke?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 4 / 22

Svar

Indikativ og imperativ.

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 4 / 22

Spørgsmål

Konjunktivs mærke er forlængede temavokaler. Nævn temavokalernes forlængede former!

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 5 / 22

Svar

-ω-
-η-
-η-
-ω-
-η-
-ω-

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 5 / 22

Spørgsmål

Hvad er indikativs modusmærke?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 6 / 22

Svar

Indikativ har intet modusmærke.

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 6 / 22

Spørgsmål

Hvad er konjunktivs modusmærke?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 7 / 22

Svar

Forlænget temavokal.

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 7 / 22

Spørgsmål

Optativs modusmærke er -ι- (-οι-, -αι-, -ιη-). Nævn modusmærkerne i indikativ, konjunktiv og optativ!

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 8 / 22

Svar

Indikativ: intet; konjunktiv: forlænget temavokal; optativ: -ι-

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 8 / 22

Spørgsmål

Hvilke former er disse: (a) λύομαι, (b) λύωμαι?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 9 / 22

Svar

(a) imperfektiv indikativ præsens medium 1 sg;
(b) imperfektiv konjunktiv medium 1 sg

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 9 / 22

Spørgsmål

Hvilke former er disse: (a) λύοιτο, (b) λύεται?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 10 / 22

Svar

(a) imperfektiv optativ medium 3 sg;
(b) imperfektiv indikativ præsens medium 3 sg

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 10 / 22

Spørgsmål

Hvilke former er disse: (a) λύωσιν, (b) λύοιτο, (c) λύεσθε?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 11 / 22

Svar

(a) imperf konj akt 3 pl
(b) imperf opt med 3 sg
(c) imperf ind præs 2 pl / imperf imp 2 pl

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 11 / 22

Spørgsmål

Omsæt disse former til imperfektiv optativ (samme person osv): (a) λύωνται, (b) λύομαι.

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 12 / 22

Svar

(a) λύοιντο
(b) λυοίμην

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 12 / 22

Spørgsmål

Omsæt disse former til imperfektiv indikativ præsens (samme person osv): (a) λύωσιν (b) λύοις. (c) λύοιμι

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 13 / 22

Svar

(a) λύουσιν;
(b) λύεις;
(c) λύω

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 13 / 22

Spørgsmål

Γράφω betyder skriver. Bøj γράφω i imperfektiv konjunktiv aktiv!

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 14 / 22

Svar

Γράφω
γράφῃς
γράφῃ
γράφωμεν
γράφητε
γράφωσιν.

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 14 / 22

Spørgsmål

Bøj γράγω i imperfektiv medium optativ!

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 15 / 22

Svar

Γραφοίμην
γράφοιο
γράφοιτο
γράφοίμεθα
γράφοισθε
γράφοιντο.

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 15 / 22

Spørgsmål

Hvilke former er (a) γράφησθε (b) γράφετε?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 16 / 22

Svar

(a) imperf konj med 2pl
(b) imperf ind præs 2 pl / imperf imp 2 pl

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 16 / 22

Spørgsmål

Hvilke former er (a) γράφεται (b) γράφοι (c) γράφωνται?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 17 / 22

Svar

(a) imperf ind præs med 3 sg
(b) imperf opt akt 3 sg
(c) imperf konj med 3 pl

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 17 / 22

Spørgsmål

Hvilke former hedder begge γράφω?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 18 / 22

Svar

Imperf ind præs akt 1 sg
imperf konj akt 1 sg

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 18 / 22

Spørgsmål

Hvilken af disse former er pl: γράφοιντο / γράφοιτο?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 19 / 22

Svar

Γράφοιντο.

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 19 / 22

Spørgsmål

Indikativ har to tempora (tider): præsens og præteritum. Hvordan kan man se forskel på dem?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 20 / 22

Svar

Præsens består af stamme + temavokal + personendelse.
Præteritum består af augment + stamme + temavokal + personendelse.

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 20 / 22

Spørgsmål

Foran stammer, der begynder på konsonant er augmentet et ἐ- ἔ-λυ-ο-ν. Hvad hedder λύω i (a) imperf ind præt akt 2 pl, (b) imperf ind præt med 3pl?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 21 / 22

Svar

(a) ἐ-λύ-ε-τε.
(b) ἐ-λύ-ο-ντο

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 21 / 22

Spørgsmål

Stammer der begynder med voka,l augmenteres ved at forlænge vokalen: α > η, ε > η, ο > ω (η, ω, ι, υ forandres ikke). Hvad hedder den augmenterede form af (a) ἀγ-, (b) ἐλαυν-, (c) ὀρεγ-?

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 22 / 22

Svar

(a) ἠγ-
(b) ἠλαυν-
(c) ὠρεγ-.

Lektion 17 – Modusmærker (6.2.6) 22 / 22