Spørgsmål

Personendelserne er forskellige i aktiv og medium; passiv har samme endelser som aktiv. Nævn de to hovedtyper af personendelser

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 1 / 19

Svar

Aktiv/passiv og medium.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 1 / 19

Spørgsmål

Inden for hver type er der primære (A) endelser og sekundære (B) endelser. Nævn de fire sæt endelser.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 2 / 19

Svar

Primære i aktiv/passiv, sekundære i aktiv/passiv, primære i medium, sekundære i medium.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 2 / 19

Spørgsmål

De primære endelser bruges i indikativ præsens og i konjunktiv. Hvilke endelser har indikativ præsens?

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 3 / 19

Svar

Primære (A) endelser.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 3 / 19

Spørgsmål

Præterium indikativ og optativ har sekundære (B) endelser. Hvor bruges de primære endelser?

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 4 / 19

Svar

I indikativ præsens og i konjunktiv.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 4 / 19

Spørgsmål

Hvor bruges de sekundære endelser?

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 5 / 19

Svar

I indikativ præteritum og i optativ.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 5 / 19

Spørgsmål

De aktive, primære personendelser i singularis er (temavokaler i parentes) er: -ω, -(ε)ις, -(ε)ι. Hvilken endelase har 2 sg?

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 6 / 19

Svar

-(ε)ις

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 6 / 19

Spørgsmål

De primære aktive endelser i pluralis er: -(ο)μεν, -(ε)τε, -ουσι(ν). Hvilken person er -ουσιν?

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 7 / 19

Svar

3 pl.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 7 / 19

Spørgsmål

Gentag alle de primære endelser i aktiv.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 8 / 19

Svar


-(ε)ις
-(ε)ι
-(ο)μεν
-(ε)τε
-ουσι(ν)

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 8 / 19

Spørgsmål

I hvilke former bruges disse endelser?

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 9 / 19

Svar

I indikativ præsens og i konjunktiv (med forlængede temavokaler: -ω)

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 9 / 19

Spørgsmål

De sekundære endelser i præteritum er: -(ο)ν, -(ε)ς, -(ε)(ν) / -(ο)μεν, -(ε)τε, -(ο)ν. Hvad er den sekundære endelse i 2 sg?

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 10 / 19

Svar

-(ε)ς.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 10 / 19

Spørgsmål

Gentag de sekundære personendelser i præterium aktiv

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 11 / 19

Svar

-(ο)ν
-(ε)ς
-(ε)(ν)
-(ο)μεν
-(ε)τε
-(ο)ν.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 11 / 19

Spørgsmål

De primære personendelser i medium er: -(ο)μαι, (ε)ι/ῃ, -(ε)ται / -(ο)μεθα, -(ε)σθε, -(ο)νται. Hvilken person ender på -(ο)μεθα?

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 12 / 19

Svar

1 pl.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 12 / 19

Spørgsmål

Gentag de primære endelser i medium

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 13 / 19

Svar

-(ο)μαι
-(ε)ι/ῃ
-(ε)ται
-(ο)μεθα
-(ε)σθε
-(ο)νται.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 13 / 19

Spørgsmål

De sekundære endelser i medium er: -(ο)μην, -ου, -(ε)το / -(ο)μεθα, -(ε)σθε, -(ο)ντο. Hvilken person er -(ο)μην?

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 14 / 19

Svar

1 sg.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 14 / 19

Spørgsmål

Gentag de sekundære endelser i medium.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 15 / 19

Svar

-(ο)μην
-ου
-(ε)το
-(ο)μεθα
-(ε)σθε
-(ο)ντο.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 15 / 19

Spørgsmål

I hvilke sæt endelser forekommer -ομεν?

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 16 / 19

Svar

Aktiv primær og sekundær 1 pl.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 16 / 19

Spørgsmål

Gentag de sekundære endelser i aktiv!

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 17 / 19

Svar

-(ο)ν
-(ε)ς
-(ε)(ν)
-(ο)μεν
-(ε)τε
-(ο)ν.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 17 / 19

Spørgsmål

Hvor bruges de sekundære endelser?

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 18 / 19

Svar

I indikativ præteritum og (delvis) i optativ.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 18 / 19

Spørgsmål

Gentag de primære endelser i medium!

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 19 / 19

Svar

-(ο)μαι
(ε)ι/ῃ
-(ε)ται
-(ο)μεθα
-(ε)σθε
-(ο)νται.

Lektion 16 – Primære og sekundære verbalendelser (6.2.3) 19 / 19