Spørgsmål

Hvad betyder aoriststammerne λαβ-, ἐλθ-, ἰδ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 1 / 19

Svar

tag-, gå-, se-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 1 / 19

Spørgsmål

τυχ-, μαθ-, δο-, βαλ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 2 / 19

Svar

opnå-/træf, lær-, giv-, kast-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 2 / 19

Spørgsmål

εἰπ-, βα/βη, γεν-, λαθ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 3 / 19

Svar

sig-, gå-, bliv-, skjul

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 3 / 19

Spørgsmål

λαβ-, ἐλθ-, θαν-, βαλ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 4 / 19

Svar

tag-, gå-, dø-, kast-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 4 / 19

Spørgsmål

γεν-, γνω-, μαθ-, εὑρ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 5 / 19

Svar

bliv- kend- lær-, find

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 5 / 19

Spørgsmål

ἰδ-, τυχ-, ἐλθ-, λαβ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 6 / 19

Svar

se-, opnå-/træf-, kom-, tag-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 6 / 19

Spørgsmål

παθ-, λαθ-, γεν-, ἐλθ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 7 / 19

Svar

lid-, skjul-, bliv-, kom-/gå-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 7 / 19

Spørgsmål

στη-, θη-, ἡ-, δω-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 8 / 19

Svar

stil-, sæt-, send- giv- (par. III)

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 8 / 19

Spørgsmål

στα-, θε-, ἑ-, δο-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 9 / 19

Svar

kortformerne af stil-, sæt-, send-, giv-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 9 / 19

Spørgsmål

εἰπ-, λαβ-, πεισ-, μαθ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 10 / 19

Svar

sig-, tag-, overbevis-, lær-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 10 / 19

Spørgsmål

σχ-, πυθ-, λαθ-, γνω-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 11 / 19

Svar

hav-, lær-, skjul-, forstå-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 11 / 19

Spørgsmål

εὑρ-, λαβ-, λαθ-, γεν-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 12 / 19

Svar

find-, tag-, skjul-, bliv-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 12 / 19

Spørgsmål

βαλ-, βα/βη-, ἐλθ-, ἑλ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 13 / 19

Svar

kast, gå, kom/gå, tag-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 13 / 19

Spørgsmål

σχ-, ὀλ-, ἰδ-, εὑρ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 14 / 19

Svar

hav-, ødelæg-, se-, find-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 14 / 19

Spørgsmål

βαλ-, λαθ-, εἰπ-, ἐ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 15 / 19

Svar

kast-, skjul-, sig- vær-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 15 / 19

Spørgsmål

στα/στη-, ἐ-, πυθ-, πεισ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 16 / 19

Svar

stil-, vær-, lær-, overbevis-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 16 / 19

Spørgsmål

γεν-, εὑρ-, ἑλ-, γνω-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 17 / 19

Svar

bliv-, find-, tag-, forstå

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 17 / 19

Spørgsmål

ἰδ-, εἰπ-, ἐλθ-, λαβ-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 18 / 19

Svar

se-, sig-, kom-/gå-, tag-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 18 / 19

Spørgsmål

ἑλ-, βαλ-, σχ-, γεν-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 19 / 19

Svar

tag-, kast-, hav-/få-, bliv-

Lektion 15 – Svære verbalrødder (21–22) 19 / 19