Spørgsmål

Der er to infinitte modi:

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 1 / 22

Svar

Inf og ptc

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 1 / 22

Spørgsmål

Inf bruges som verballed i en infinit nexus, som kaldes…

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 2 / 22

Svar

Akkusativ med infinitiv (a.c.i.)

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 2 / 22

Spørgsmål

Akkusativ med infinitiv har også en variant, som kaldes…

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 3 / 22

Svar

Nominativ med infinitiv (n.c.i.)

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 3 / 22

Spørgsmål

I nom og akk m. inf står subjektet i hhv.

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 4 / 22

Svar

Akkusativ og nominativ (n.c.i. er subjektet sjældent udtrykt).

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 4 / 22

Spørgsmål

Oversæt ϕημί σε σοϕὸν εἶναι og ϕημὶ σοϕὸς εἶναι

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 5 / 22

Svar

Jeg siger, at du er klog (a.c.i.). Jeg siger, at jeg er klog (n.c.i.)

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 5 / 22

Spørgsmål

Analysér denne sætning: ϕημὶ Σωκράτην σοϕώτατον εἶναι

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 6 / 22

Svar

ϕημί: finit nexus
Σωκράτην σοϕώτατον εἶναι: obj hvori der er et subj i akk, et verballed i inf og et subj præd i akk.

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 6 / 22

Spørgsmål

Analysér denne sætning: οἱ ᾽Αθηναῖοι νομίζουσι Σωκράτην ἀδικεῖν

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 7 / 22

Svar

οἱ ᾽Α. νομίζουσιν: finit nexus
Σωκράτην ἀδικεῖν: infinit nexus, subj i akk og verbal i inf.

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 7 / 22

Spørgsmål

ὁρῶ σε πίνοντα (jeg ser dig drikke) - hvad kaldes denne konstruktion?

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 8 / 22

Svar

Akkusativ med participium (a.c.p.).

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 8 / 22

Spørgsmål

Ved hvilken type verber er akk m. ptc især hyppig?

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 9 / 22

Svar

Sanseverber (verba sentiendi)

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 9 / 22

Spørgsmål

πυνθάνομαι αὐτὸν ἀποδημοῦντα (jeg erfarer, at han ikke er hjemme) kaldes:

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 10 / 22

Svar

Akk m ptc (a.c.p.)

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 10 / 22

Spørgsmål

Den almindeligste brug af participier er:

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 11 / 22

Svar

Participium conjunctum
attributiv (substantiveret)
absolut genitiv.

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 11 / 22

Spørgsmål

Hvordan skelner man mellem ptc conj, attributiv ptc og abs gen (16.3)?

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 12 / 22

Svar

(1) bestemt artikel = attributiv
(2) ptc + nomen i genitiv = absolut genitiv
(3) sanseverbum + ptc-konstruktion = a.c.p

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 12 / 22

Spørgsmål

Brug af ptc: ὁ ἄρχων λέγει· ταῦτα ἐγένετο Σολωνοϛ ἄρχοντοϛ.

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 13 / 22

Svar

ὁ ἄρχων er et substantiveret participium;
ἄρχοντοϛ er en del af en abs. Gen

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 13 / 22

Spørgsmål

Nexus i absolut genitiv består af…

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 14 / 22

Svar

Et nomen i gen og et ptc i gen.

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 14 / 22

Spørgsmål

Dan en abs gen af: Κῦροϛ βασιλεύει, Kyros er konge

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 15 / 22

Svar

Κύρου βασιλεύοντοϛ

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 15 / 22

Spørgsmål

Hvordan oversættes bedst Κύρου βασιλεύοντοϛ?

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 16 / 22

Svar

‘mens Kyros regerede/regerer’

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 16 / 22

Spørgsmål

Bestem brugen af ptc og giv en oversættelse: ὁ ταῦτα λέγων

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 17 / 22

Svar

Attributiv brug. Den dette sigende = den, der siger dette

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 17 / 22

Spørgsmål

Bestem brugen af ptc og oversæt: ταῦτα λέγων ἀπῆλθε

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 18 / 22

Svar

Ptc conj (ingen artikel, ikke gen).
Idet han sagde dette, gik han

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 18 / 22

Spørgsmål

Bestem brugen og ptc og oversæt: ἔρχεται ϕάσκουσα τοῦτο κάλλιον εἶναι.

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 19 / 22

Svar

Ptc conj.
Hun kommer sigende dette at være bedre

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 19 / 22

Spørgsmål

Bestem brugen af ptc: θύοντοϛ μου τὰ ἱερὰ οἱ ἄλλοι σιωπῶσιν (jeg ofrende de hellige ting de andre tier)

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 20 / 22

Svar

Abs gen. Den infinitte nexus θύοντοϛ μου har sit eget obj, τὰ ἱερά.
Imens jeg ofrer, tier de andre.

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 20 / 22

Spørgsmål

Bestem brugen af ptc: δειπνήσαϛ σπονδὰϛ ἐποίησε (havende spist gjorde han drikofre)

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 21 / 22

Svar

Ptc conj.

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 21 / 22

Spørgsmål

Hvilken brug af ptc er generelt mest hyppig?

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 22 / 22

Svar

Ptc con.

Lektion 14 – Infinitte nexus (16) 22 / 22