Spørgsmål

Hvad er de fire finitte modi?

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 1 / 22

Svar

Ind, konj, opt, imp.

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 1 / 22

Spørgsmål

Hvilket synspunkt betegner brug af modus?

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 2 / 22

Svar

Den talendes.

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 2 / 22

Spørgsmål

Indikativ angiver…

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 3 / 22

Svar

Et alm. synspunkt ell. spørgsmål om nutid, fortid, fremtid: λέγω, ἔλεγον, ἔλεξα, λέξω. jeg taler, talte, vil tale

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 3 / 22

Spørgsmål

Konjunktiv udtrykker…

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 4 / 22

Svar

Den talendes tvivl eller vilje.

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 4 / 22

Spørgsmål

τί εἴπω hvad skal jeg sige?, εὐχώμεθα lad os bede, μὴ εἴπῃϛ det må du ikke sige! kaldes hhv. dubitativ, hortativ og prohibitiv konjunktiv. De udtrykker…

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 5 / 22

Svar

Tvivl (kun 1. pers. sing.), fælles opfordring (kun 1. pl) forbud (kun 2. person).

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 5 / 22

Spørgsmål

I ledsætninger bruges konj især (a) ved finalsætninger (ἵνα, ὡϛ ὅπωϛ for at) (b) med ἄν eventualis. Finalsætninger indledes med…

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 6 / 22

Svar

ἵνα, ὡϛ, ὅπωϛ (negation: μή)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 6 / 22

Spørgsmål

ἄν + konj i ledsætninger kaldes…

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 7 / 22

Svar

Eventualis (15)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 7 / 22

Spørgsmål

Hvorledes bruges optativ i hovedsætninger?

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 8 / 22

Svar

(a) + ἄν om mulighed potentialis: μανθάνοιϛ ἄν du lærer det måske, (b) + εἴθε om ønsker: εἴθε μανθάνοιϛ.

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 8 / 22

Spørgsmål

Hvilken brug af optativ er τοῦτο γένοιτο ἄν er altså…

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 9 / 22

Svar

Potentialis (opt + ἄν)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 9 / 22

Spørgsmål

Hvorledes bruges optativ i ledsætninger?

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 10 / 22

Svar

(a) + εἰ om potentialis (b) ved oblik optativ (se 14.8.2).

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 10 / 22

Spørgsmål

Bestem modusbrug: ἡ γῆ μέλαινα πίνει (den sorte jord drikker)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 11 / 22

Svar

Ind om et alm. og sandt udsagn

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 11 / 22

Spørgsmål

Bestem modusbrug: τί μοι μάχεσθε; (hvorfor slås I mod mig?)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 12 / 22

Svar

Ind om et alm. spørgsmål

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 12 / 22

Spørgsmål

Bestem modusbrug: ἐρωτῶ, ἵνα μάθω (jeg spørger for at lære)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 13 / 22

Svar

Konj i en finalsætning

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 13 / 22

Spørgsmål

Bestem modusbrug: βουλοίμην ἄν λέγειν… (jeg ville gerne sige…)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 14 / 22

Svar

Optativ + ἄν = potentialis

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 14 / 22

Spørgsmål

Bestem modusbrug: πίνωμεν!

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 15 / 22

Svar

Lad os drikke! konj i 1 pl om fælles opfordring (hortativ)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 15 / 22

Spørgsmål

Bestem modusbrug: εἴθε γράϕοιτε (gid I ville skrive)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 16 / 22

Svar

Optativ om ønske.

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 16 / 22

Spørgsmål

Bestem modusbrug: ἐὰν μοι τοῦτο παρέχῃϛ… (hvis du tilbyder mig dette…)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 17 / 22

Svar

Konj i en ledsætning med ἄν (εἰ + ἄν → εἄν): eventualis

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 17 / 22

Spørgsmål

Bestem modusbrug: διδάσκω σε, ἵνα μάθῃϛ (underviser dig, for at du skal lære)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 18 / 22

Svar

Hovedsætn. i ind om et alm. udsagn, ledsætning + ἵνα og konj om hensigt (finalsætning)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 18 / 22

Spørgsmål

Bestem modusbrug: ἐδίδαξα σε, ἵνα μάθοιϛ (jeg underviste dig, for at du skulle lære)…

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 19 / 22

Svar

HS i ind præt (aor) om en kendsgerning i fortiden, LS om en hensigt. Opt. er brugt oblik i stedet for konj.

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 19 / 22

Spørgsmål

Sætningen ἐδίδαξα σε, ἵνα μάθοιϛ (obl opt) kunne også have heddet ἐδίδαξα σε, ἵνα … (14.8.2)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 20 / 22

Svar

μάθῃϛ (altså konj pga ἵνα, finalt)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 20 / 22

Spørgsmål

Bestem modusbrug: ὅταν (= ὅτε ἂν) πίνῃ τὸν οἶνον, ἥδεται (når han drikker vin, glæder han sig)

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 21 / 22

Svar

LS + ἄν og konj = eventualis, HS ind om en kendsgerning.

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 21 / 22

Spørgsmål

Bestem modusbrug: παυσώμεθα μανθάνοντεϛ!

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 22 / 22

Svar

Konj i 1 pl om en fælles opfordring: lad os holde op med at lære!

Lektion 13 – Modus i finitte nexus (14–15) 22 / 22