Spørgsmål

Akkusativ har to hovedfunktioner:

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 1 / 17

Svar

Direkte objekt og i adverbialled.

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 1 / 17

Spørgsmål

Direkte objekt optræder efter en bestemt type verber, nemlig…

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 2 / 17

Svar

De transitive verber (11.3)

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 2 / 17

Spørgsmål

I adverbielle forbindelser bruges akk til at angive…

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 3 / 17

Svar

Forhold ‘med hensyn til’ verbets handling.

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 3 / 17

Spørgsmål

Giv nogle betegnelser på adverbiel brug af akk (12.4.2)!

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 4 / 17

Svar

Henseende, rum, retning, tid, omfang, måde samt præpositionsforbindelser med akk.

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 4 / 17

Spørgsmål

Hvad er genitivs to hovedfunktioner?

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 5 / 17

Svar

(1) sammenhængs- eller underordningskasus
(2) adverbiel.

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 5 / 17

Spørgsmål

Hvilken type genitiv er (α) συμπόσιον θεῶν (β) περὶ τῶν θεῶν, (γ) γένεσιϛ τῶν θεῶν, (δ) πρὸϛ τῶν θεῶν, (ε) πολλοὶ τῶν θεῶν?

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 6 / 17

Svar

(a) possesiv
(b) adverbiel
(c) objektiv
(d) adverbiel
(e) partitiv.

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 6 / 17

Spørgsmål

Dativ har også to hovedfunktioner:

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 7 / 17

Svar

(1) kasus for indirekte obj
(2) adverbiel kasus

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 7 / 17

Spørgsmål

Hvilken funktion har dativ i denne sætning: παρέχω σοι τὴν ἀρχήν (jeg tilbyder dig magten)?

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 8 / 17

Svar

Indir obj.

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 8 / 17

Spørgsmål

Ledfunktion af dativ: δουλεύω τῷ κυρίῳ (jeg træller for herren)?

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 9 / 17

Svar

Indir obj.

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 9 / 17

Spørgsmål

Ledfunktion af dativ: τῷ στύλῳ γράϕω τὴν ἐπιστολήν (jeg skriver brevet med griflen)?

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 10 / 17

Svar

Adverbiel (instrumentalis)

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 10 / 17

Spørgsmål

Ledfunktion af dativ: τῷ δήμῳ ἔδοξε (folket besluttede)?

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 11 / 17

Svar

Indir obj.

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 11 / 17

Spørgsmål

Ledfunktion af dativ: οἱ ἵπποι ἐν τῷ πεδίῳ εἰσίν (hestene er på marken)?

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 12 / 17

Svar

Adverbiel (præpositionsforbindelse)

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 12 / 17

Spørgsmål

Samtlige ledfunktioner: ἡ βάρβιτοϛ ταῖϛ χορδαῖϛ ἔρωτα ἠχεῖ (lyrens strenge genlyder af kærlighed)?

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 13 / 17

Svar

ἠχεῖ: verballed
ἡ βάρβιτοϛ: subj
ταῖϛ χορδαῖϛ: adv. (instr)
ἔρωτα: dir obj.

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 13 / 17

Spørgsmål

Samtlige ledfunktioner: τὸν ἥλιον ἡ σελήνη πίνει (månen drikker solen)

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 14 / 17

Svar

πίνει: verballed
τὸν ἥλιον: dir obj
ἡ σελήνη: subj

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 14 / 17

Spørgsmål

Samtlige ledfunktioner: ἐν τοῖϛ ῥόδοιϛ εὑρίσκω τὸν ῎Ερωτα (jeg finder Eros i roserne).

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 15 / 17

Svar

εὑρίσκω: verballed
῎Ερωτα: dir obj
τοῖϛ ῥόδοιϛ adv (‘styret af’ ἐν)

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 15 / 17

Spørgsmål

Analysér τοὺϛ ἆθλουϛ τοῦ ᾿Ηρακλέουϛ ᾆδω (jeg besynger Herakles' arbejder)!

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 16 / 17

Svar

ᾆδω: verballed
τοὺϛ ἆθλουϛ τοῦ ᾿Ηρακλέουϛ: dir obj (τοῦ ᾿Ηρακλέουϛ: poss gen til τοὺϛ ἆθλουϛ)

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 16 / 17

Spørgsmål

Analysér ἡ μέλιττα πατάσσει με τὸν δάκτυλον (bien stikker mig på fingeren)!

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 17 / 17

Svar

πατάσσει: verballed
ἡ μέλιττα: subj
με: dir obj
τὸν δάκτυλον: adv (henseende).

Lektion 12 – Kasusbrug (12) 17 / 17