Spørgsmål

De personlige pron og τίϛ/τιϛ har deres egen bøjning. Resten bøjes som…

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 1 / 20

Svar

A- og O-stammerne.

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 1 / 20

Spørgsmål

‘Jeg’ og ‘du’ hedder i nom…

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 2 / 20

Svar

ἐγώ, σύ

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 2 / 20

Spørgsmål

I akk, gen og dat hedder ‘jeg’ og ‘du’ de samme endelser og hedder…

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 3 / 20

Svar

με σε
μου σου
μοι σοι. Der findes også en betonet form ἐμέ, ἐμοῦ, ἐμοί.

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 3 / 20

Spørgsmål

‘Vi’, ‘I’ hedder i nom ἡμεῖϛ ὑμεῖϛ. De bøjes også ens i…

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 4 / 20

Svar

Akk, gen, dat, nemlig: ἡμᾶϛ ὑμᾶϛ
ἡμῶν ὑμῶν
ἡμῖν ὑμῖν.

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 4 / 20

Spørgsmål

Det personlige pron 1. pers i sing og plur:

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 5 / 20

Svar

ἐγώ, (ἐ)με, (ἐ)μου, (ἐ)μοι
ἡμεῖϛ, ἡμᾶϛ, ἡμῶν, ἡμῖν

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 5 / 20

Spørgsmål

Det personlige pron 2. pers i sing og plur:

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 6 / 20

Svar

σύ, σε, σου, σοι
ὑμεῖϛ, ὑμᾶϛ, ὑμῶν, ὑμῖν

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 6 / 20

Spørgsmål

Pronominet ΤΙΣ findes i to former: med akut (τίϛ τίνα τίνοϛ τίνι – τίνεϛ τίναϛ τίνων τίσι(ν)) som betyder…

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 7 / 20

Svar

Hvem/hvad/hvilken (altså interrogativt)

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 7 / 20

Spørgsmål

ΤΙΣ uden accent (eller med gravis) betyder…

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 8 / 20

Svar

Nogen, man.

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 8 / 20

Spørgsmål

Hvilken kasus er τίνοϛ, τίνων?

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 9 / 20

Svar

Gen sing og plur

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 9 / 20

Spørgsmål

Hvilken kasus er τίνι τίσι?

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 10 / 20

Svar

Dat sing og plur.

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 10 / 20

Spørgsmål

Hvilken kasus er τίνα τί?

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 11 / 20

Svar

τίνα: m/f akk sing eller n pl.
τί: er nom og akk n sing

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 11 / 20

Spørgsmål

Hvilken forskel er der på bøjningen af det relative pronomen (ὅς, ἥ, τό) og den bestemte artikel?

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 12 / 20

Svar

Den relative pronomen bøjes uden τ- og med accent på samtlige former.

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 12 / 20

Spørgsmål

αὐτόϛ har to grundbetydninger (4.4):

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 13 / 20

Svar

Selv og (uden for nominativ) han hun den det (= pers pron)

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 13 / 20

Spørgsmål

Hvad betyder sammensætningen αὕτοϛ, αὕτη ταὐτό (= ὁ αὐτοϛ, ἡ αὐτή, τὸ αὐτό)?

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 14 / 20

Svar

Den samme.

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 14 / 20

Spørgsmål

Hvad hedder akk sing af ὁ αὐτός i alle tre køn?

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 15 / 20

Svar

τὸν αὐτόν
τὴν αὐτήν
τὸ αὐτό (ταυτό)

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 15 / 20

Spørgsmål

οὗτοϛ αὕτη τοῦτο (4.5) betyder…

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 16 / 20

Svar

Denne her (føromtalte).

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 16 / 20

Spørgsmål

οὗτοϛ αὕτη τοῦτο hedder i akk sing…

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 17 / 20

Svar

τοῦτον
ταύτην
τοῦτο
(alle former begynder altså med τ-)

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 17 / 20

Spørgsmål

Hvad hedder gen sing og plur af οὗτος αὕτη τοῦτο?

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 18 / 20

Svar

τούτου, ταύτηϛ τούτου
τούτων τούτων τούτων

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 18 / 20

Spørgsmål

Hvad hedder nom sing og plur οὗτος αὕτη τοῦτο?

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 19 / 20

Svar

οὗτοϛ αὕτη τοῦτο
οὗτοι αὗται ταῦτα

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 19 / 20

Spørgsmål

Hvad betyder οὗτος?

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 20 / 20

Svar

Denne/dette her, disse her.

Lektion 11 – Nogle vigtige pronominer (4, 4.6) 20 / 20