Spørgsmål

Græsk har seks modi (lektion otte), nemlig…

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 1 / 20

Svar

Ind konj opt imp inf ptc.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 1 / 20

Spørgsmål

De to infinitte modi er…

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 2 / 20

Svar

Inf og ptc.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 2 / 20

Spørgsmål

De fire finitte modi er…

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 3 / 20

Svar

Ind konj opt imp.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 3 / 20

Spørgsmål

Modus kendes på modusmærket, der i ind og imp er -Ø. Der er altså intet mærke i…

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 4 / 20

Svar

Ind og imp.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 4 / 20

Spørgsmål

Konjunktivs mærke er forlænget temavokal. ο-ε-ε / ο-ε-ο bliver til…

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 5 / 20

Svar

ω-η-η
ω-η-ω

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 5 / 20

Spørgsmål

Modusmærket i indikativ er:

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 6 / 20

Svar

Ø (intet).

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 6 / 20

Spørgsmål

Modsumærket i konjunktiv er:

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 7 / 20

Svar

forlænget temavokal: ω-η-η/ω-η-ω.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 7 / 20

Spørgsmål

Optativs mærke er: -ι- (οι αι ιη). Mærkerne i ind konj og opt er…

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 8 / 20

Svar

Ø, forlænget temavokal og -ι- (dvs. οι αι ει ιη).

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 8 / 20

Spørgsmål

Bestem modus i disse former: λύομαι, λύωμαι…

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 9 / 20

Svar

Ind og konj.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 9 / 20

Spørgsmål

Bestem modus i disse former: λύοιτο, λύεται

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 10 / 20

Svar

Opt og ind.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 10 / 20

Spørgsmål

Græsk har tre aspekter:

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 11 / 20

Svar

Imperfektiv, aorist og perfektiv.
De betegner handlingens uafsluttethed, overskuethed og afsluttethed, men ikke afstanden til den talende.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 11 / 20

Spørgsmål

De tre aspekter på græsk er:

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 12 / 20

Svar

Imp, aor og perf.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 12 / 20

Spørgsmål

Imperf er den igangværende, uafsluttede handling; perf er…

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 13 / 20

Svar

Den afsluttede, fuldendte handling.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 13 / 20

Spørgsmål

De tre handlingsformer/aspekter er…

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 14 / 20

Svar

Uafsluttet/igangværende (imperf), overskuet (aorist) og afsluttet (perf)

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 14 / 20

Spørgsmål

Imperf har intet aspektmærke; de fleste aoristformer har mærket -σ-; perfektiv har reduplikation. Luk øjnene og gentag!

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 15 / 20

Svar

imperf: intet mærke; mange aor: -σ- (σ-aor); perf: reduplikation.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 15 / 20

Spørgsmål

Hvordan dannes perfektiv reduplikation?

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 16 / 20

Svar

Gentagelse af stammens begyndelseskonsonant.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 16 / 20

Spørgsmål

Hvordan ser perfektivstammen af λύω ud?

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 17 / 20

Svar

λέλυκ-

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 17 / 20

Spørgsmål

Aspektmærket i perf akt er ofte -κ-. Gentag aspektmærkerne!

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 18 / 20

Svar

Imperf nul, mange aor -σ-, perf redupl og (i akt) ofte -κ-.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 18 / 20

Spørgsmål

Aor med -σ- kaldes ofte…

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 19 / 20

Svar

Sigmatiske aorister.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 19 / 20

Spørgsmål

Hvad kaldes den aor-type som har kort eller forandret stamme og temavokal?

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 20 / 20

Svar

Tematisk aor ell. 2. aor.

Lektion 10 – Modus og aspekt (6.2.6–7, 13.4) 20 / 20