Spørgsmål

Personendelserne er forskellige i aktiv og medium. Passiv har samme personendelser som aktiv.

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 1 / 26

Svar

Aktiv/passiv og medium.

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 1 / 26

Spørgsmål

Der er to hovedtyper af personendelser…

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 2 / 26

Svar

A- og B-endelser.

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 2 / 26

Spørgsmål

De kaldes også…

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 3 / 26

Svar

Primære og sekundære endelser.

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 3 / 26

Spørgsmål

Antallet af personendelsestyper ved de tematiske verber er…

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 4 / 26

Svar

Fire: aktiv/passiv og medium i hhv A- og B-endelser.

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 4 / 26

Spørgsmål

A-endelser bruges i ind præsens og i konj. Præsens har altså…

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 5 / 26

Svar

A-endelser.

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 5 / 26

Spørgsmål

A-endelser bruges ved…

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 6 / 26

Svar

Ind præs og konj.

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 6 / 26

Spørgsmål

B-endelser bruges i ind præt og i opt. Opt har altså…

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 7 / 26

Svar

B-endelser.

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 7 / 26

Spørgsmål

B-endelserne bruges ved…

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 8 / 26

Svar

Ind præt og opt.

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 8 / 26

Spørgsmål

De aktive A-personendelser i sing hedder -ω, -ιϛ, -ι.
1. pers sing hedder…

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 9 / 26

Svar

-ω.

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 9 / 26

Spørgsmål

A-endelserne i 2. og 3. person sing hedder…

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 10 / 26

Svar

-ιϛ

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 10 / 26

Spørgsmål

A-endelserne i sing:

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 11 / 26

Svar


-ιϛ

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 11 / 26

Spørgsmål

A-endelserne i plur hedder -μεν -τε -ουσι. Luk øjnene og gentag dem!

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 12 / 26

Svar

-μεν
-τε
-ουσι

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 12 / 26

Spørgsmål

Hvad hedder A-endelserne i aktiv?

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 13 / 26

Svar


-ιϛ

-μεν
-τε
-ουσι

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 13 / 26

Spørgsmål

Disse endelser bruges i…

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 14 / 26

Svar

ind præs og konj, aktiv.

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 14 / 26

Spørgsmål

De aktive B-endelser er -ν -ϛ -Ø / -μεν -τε -ν.
Gentag sing!

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 15 / 26

SvarLektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 15 / 26

Spørgsmål

De aktive B-endelser i plur hedder:

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 16 / 26

Svar

-μεν
-τε

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 16 / 26

Spørgsmål

Hvad hedder B-endelserne i aktiv?

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 17 / 26

Svar
-μεν
-τε

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 17 / 26

Spørgsmål

De mediale A-endelser er -μαι -σαι (→ -ει/-ῃ) -ται / -μεθα -σθε -νται. Gentag sing!

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 18 / 26

Svar

-μαι
-σαι (→ -ει/-ῃ)
-ται

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 18 / 26

Spørgsmål

A-endelsen i 2. sing medium hedder -σαι, hvad sammentrækkes det til?

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 19 / 26

Svar

-ει eller -ῃ

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 19 / 26

Spørgsmål

De mediale A-endelser i medium plur:

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 20 / 26

Svar

-μεθα
-σθε
-νται

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 20 / 26

Spørgsmål

De mediale A-endelser!

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 21 / 26

Svar

-μαι
-σαι (→ -ει/-ῃ)
-ται
-μεθα
-σθε
-νται

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 21 / 26

Spørgsmål

De mediale B-endelser er -μην -σο (→ -ου/-ω) -το / -μεθα -σθε -ντο. Gentag sing!

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 22 / 26

Svar

-μην
-σο (→ ου/ω)
-το

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 22 / 26

Spørgsmål

B-endelsen i 2. seng medium hedder -σο, hvad sammentrækkes det til?

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 23 / 26

Svar

-ου eller -ω

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 23 / 26

Spørgsmål

De mediale B-endelser i sing er…

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 24 / 26

Svar

-μην
-ου/-ω
-το

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 24 / 26

Spørgsmål

De mediale B-endelser i plur er…

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 25 / 26

Svar

-μεθα
-σθε
-ντο

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 25 / 26

Spørgsmål

Gentag alle mediale B-endelser!

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 26 / 26

Svar

-μην
-ου/-ω
-το
-μεθα
-σθε
-ντο

Lektion 09 – Personendelser, tematiske verber (6.2.3) 26 / 26