Spørgsmål

De tematiske verber består af stamme, temavokal og endelse.
Temavokalerne er ο-ε-ε/ο-ε-ο, de står mellem…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 1 / 20

Svar

Stamme og endelse

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 1 / 20

Spørgsmål

Temavokalerne er…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 2 / 20

Svar

ο-ε-ε
ο-ε-ο.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 2 / 20

Spørgsmål

Der findes finitte og infinitte verbalformer; de finitte har personendelser, har de infinitte også det?

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 3 / 20

Svar

De infinitte verbalformer har ikke personendelse.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 3 / 20

Spørgsmål

Infinitte verbalformer er infinitiv og participium. De finitte verbers temavokaler er…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 4 / 20

Svar

ο-ε-ε
ο-ε-ο.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 4 / 20

Spørgsmål

De infinitte verbalformer er…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 5 / 20

Svar

Infintiv og participium.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 5 / 20

Spørgsmål

De fire finitte verbalformer er: indikativ, konjunktiv, optativ, imperativ, som har temavokalerne…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 6 / 20

Svar

ο-ε-ε
ο-ε-ο.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 6 / 20

Spørgsmål

De fire finitte verbalformer er…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 7 / 20

Svar

Indikativ, konjunktiv, optativ, imperativ.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 7 / 20

Spørgsmål

De finitte verbalformer og infinitte former kaldes modi. Græsk har seks modi, nemlig…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 8 / 20

Svar

Ind, konj, opt, imper, inf, ptc.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 8 / 20

Spørgsmål

Indikativ har to tider, nemlig…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 9 / 20

Svar

Præsens og præteritum

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 9 / 20

Spørgsmål

De infinitte modi er…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 10 / 20

Svar

Inf og ptc.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 10 / 20

Spørgsmål

Indikativ har to tider (tempora), de er…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 11 / 20

Svar

Præs. og præt.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 11 / 20

Spørgsmål

Græsk har tre diateser:

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 12 / 20

Svar

Aktiv, medium, passiv.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 12 / 20

Spørgsmål

De finitte modi er…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 13 / 20

Svar

Ind, konj, opt, imp.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 13 / 20

Spørgsmål

Græsk har tre aspekter: imperf aor perf. Temavokalerne er…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 14 / 20

Svar

ο-ε-ε
ο-ε-ο

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 14 / 20

Spørgsmål

De tre aspekter:

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 15 / 20

Svar

Impf aor perf.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 15 / 20

Spørgsmål

De tre diateser:

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 16 / 20

Svar

Aktiv medium passiv

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 16 / 20

Spørgsmål

Nævn først alle tre aspekter, derefter de seks modi!

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 17 / 20

Svar

Imperf, aor, perf; ind, konj, opt, imp, inf, ptc.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 17 / 20

Spørgsmål

Ind har to tempora:

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 18 / 20

Svar

Præsens og præteritum.

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 18 / 20

Spørgsmål

Præteritumsformer har foran stammen et augment (ἐ-). Præteritum er en tid/tempus, men i hvilken modus?

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 19 / 20

Svar

Indikativ

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 19 / 20

Spørgsmål

Præteritumsformen begynder med…

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 20 / 20

Svar

Augment (enten ἐ- eller en forlængelse af begyndelsesvokalen).

Lektion 08 – Verbernes byggesten (6.2) 20 / 20