Spørgsmål

πόλιϛ (stamme: πόλε-) hedder i gen og dat sing…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 1 / 19

Svar

πόλεωϛ
πόλει

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 1 / 19

Spørgsmål

Nom og akk pl ender på -ειϛ. ἡ πόλιϛ hedder i nom og akk pl…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 2 / 19

Svar

αἱ πόλειϛ
τὰϛ πόλειϛ

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 2 / 19

Spørgsmål

Gen og dat dannes som i sing med stammen πολε og hedder…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 3 / 19

Svar

πόλεων
πόλεσι

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 3 / 19

Spørgsmål

Bøj πόλιϛ i sing og plur!

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 4 / 19

Svar

πόλιϛ, πόλιν, πόλεωϛ, πόλει
πόλειϛ, πόλειϛ, πόλεων, πόλεσι

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 4 / 19

Spørgsmål

βασιλεύϛ er en ϝ-stamme, og acc ender derfor på…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 5 / 19

Svar

-α, men mellem to vokaler forsvinder ϝ βασιλέα.

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 5 / 19

Spørgsmål

Gen og dat plur af βασιλεύς har samme former af endelsen som πόλεωϛ og πόλει…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 6 / 19

Svar

βασιλέωϛ
βασιλεῖ

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 6 / 19

Spørgsmål

Nom plur ender på -ειϛ, βασιλεύς hedder altså…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 7 / 19

Svar

βασιλεῖϛ.

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 7 / 19

Spørgsmål

Acc plur ender på -αϛ, βασιλεύς hedder altså…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 8 / 19

Svar

βασιλέαϛ.

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 8 / 19

Spørgsmål

Gen plur har den sædvanlige endelse, så βασιλεύς hedder…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 9 / 19

Svar

βασιλέων

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 9 / 19

Spørgsmål

Dat-mærket er det alm -σι; ϝ viser sig (ligesom i nom sing) som -υ-, og βασιλεύς i dat plur hedder derfor…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 10 / 19

Svar

βασιλεύσι

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 10 / 19

Spørgsmål

σ-stammer er mest neutr, fx. τὸ γένοϛ (slægt). Nom og akk sing er ens og hedder…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 11 / 19

Svar

τὸ γένοϛ
τὸ γένοϛ

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 11 / 19

Spørgsmål

De øvrige kasus dannes af stammen γενεσ-. Mellem to vokaler forsvinder -σ-: εσοϛ → εοϛ → ουϛ.
γένοϛ hedder i genitiv…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 12 / 19

Svar

γένουϛ.

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 12 / 19

Spørgsmål

I dat svinder også -σ- mellem to vokaler: *γένεσι →

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 13 / 19

Svar

γένει.

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 13 / 19

Spørgsmål

I nom og akk pl af γένος (*γενεσα → γενεα) sammentrækkes vokalerne til -η, altså…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 14 / 19

Svar

τὰ γένη

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 14 / 19

Spørgsmål

Gen plur af γένος (*γενεσων) hedder…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 15 / 19

Svar

γενῶν.

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 15 / 19

Spørgsmål

I dat plur (*γενεσσι) forsvinder det ene -σ- og formen hedder…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 16 / 19

Svar

γένεσι.

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 16 / 19

Spørgsmål

Bøj hele sing af γένοϛ!

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 17 / 19

Svar

γένοϛ
γένοϛ
γένουϛ
γένει

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 17 / 19

Spørgsmål

Bøj plur af γένοϛ!

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 18 / 19

Svar

γένη
γένη
γενῶν
γένεσι(ν)

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 18 / 19

Spørgsmål

Kontraktionsreglerne ved svind af intervokalisk sigma:
-εσος, -εσι, -εσα, -εσων bliver til…

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 19 / 19

Svar

-ουϛ
-ει

-ων

Lektion 06 – Konsonantstammer fortsat (2.5) 19 / 19