Spørgsmål

Nominativmærket er enten -ϛ eller Ø. κῆρυξ (budbringer) tilhører type…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 1 / 19

Svar

Type 1: κηρυκ-ϛ.

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 1 / 19

Spørgsmål

Akk.-mærket er -α, og i ι- og υ-stammer ν.
κῆρυξ og ὗϛ hedder i akk…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 2 / 19

Svar

κήρυκα,
ὗν

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 2 / 19

Spørgsmål

Gen-mærket er -οϛ; κῆρυξ og ὗϛ hedder i gen…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 3 / 19

Svar

κήρυκοϛ,
ὑόϛ

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 3 / 19

Spørgsmål

Dat-mærket er ι, og κῆρυξ og ὗϛ hedder derfor i dat…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 4 / 19

Svar

κήρυκι,
ὑί

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 4 / 19

Spørgsmål

Kasusmærkerne hedder i sing…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 5 / 19

Svar

-ϛ (Ø),
-α (-ν),
-οϛ,

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 5 / 19

Spørgsmål

Nom pl har endelsen -εϛ; κῆρυξ og ὗϛ hedder…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 6 / 19

Svar

κήρυκεϛ,
ὕεϛ

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 6 / 19

Spørgsmål

Akk-mærket er -αϛ ved konsonantstammer, -ϛ ved υ-stammer. κῆρυξ og ὗϛ hedder derfor i acc pl…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 7 / 19

Svar

κήρυκαϛ,
ὗϛ

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 7 / 19

Spørgsmål

Gen-mærket er det samme som i A- og O-stammer; κῆρυξ og ὗϛ hedder derfor…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 8 / 19

Svar

κηρύκων,
ὕων

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 8 / 19

Spørgsmål

Dat-mærket er -σι(ν); κῆρυξ og ὗϛ hedder i dativ…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 9 / 19

Svar

κήρυξι,
ὗσι

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 9 / 19

Spørgsmål

Kasusmærkerne hedder i plur…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 10 / 19

Svar

-εϛ
-αϛ/-ϛ
-ων
-σι

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 10 / 19

Spørgsmål

ὄψ betyder stemme - stammen er…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 11 / 19

Svar

ὀπ-

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 11 / 19

Spørgsmål

Bøj ἡ ὄψ i sing!

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 12 / 19

Svar

ὄψ
ὄπα
ὀπόϛ
ὀπί

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 12 / 19

Spørgsmål

Bøj ἡ ὄψ i plur!

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 13 / 19

Svar

ὄπεϛ
ὄπαϛ
ὄπων
ὄψι

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 13 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er ὀπί?

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 14 / 19

Svar

Dat sing

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 14 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er ὄπαϛ?

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 15 / 19

Svar

Akk pl.

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 15 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er ὀπόϛ?

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 16 / 19

Svar

Gen sing.

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 16 / 19

Spørgsmål

ἡ πόλιϛ (by) er en ι-stamme; akk sing ender på -ν, og πόλιϛ hedder i akk sing…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 17 / 19

Svar

τὴν πόλιν.

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 17 / 19

Spørgsmål

Gen og dat af πόλις har stammen πολε-; gen har endelsen -ωϛ, altså…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 18 / 19

Svar

τῆϛ πόλεωϛ.

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 18 / 19

Spørgsmål

Dat sing (stamme: πολε-) har mærket -ι, altså…

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 19 / 19

Svar

πόλει.

Lektion 05 – Konsonant-, ι og υ-stammer (2.5) 19 / 19