Spørgsmål

Nominativmærket er -ϛ; stammen λογο- (ord) hedder i nom…

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 1 / 19

Svar

λόγοϛ.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 1 / 19

Spørgsmål

Akk ender på -ν. Hvad hedder ὁ καλὸϛ λόγοϛ i akk sing?

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 2 / 19

Svar

τὸν καλὸν λόγον.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 2 / 19

Spørgsmål

Gen ender på -ου; κύριοϛ betyder herre. Hvad hedder ‘herrens hus (οἰκία)’?

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 3 / 19

Svar

ἡ οἰκία τοῦ κυρίου.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 3 / 19

Spørgsmål

Dat ender på -ῷ; ὁ λόγοϛ hedder i dat…

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 4 / 19

Svar

τῷ λόγῳ.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 4 / 19

Spørgsmål

Nom pl har samme endelse som den bestemte artikel, ὁ λόγοϛ hedder derfor…

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 5 / 19

Svar

οἱ λόγοι.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 5 / 19

Spørgsmål

Akk, gen og dat har samme endelser som den bestemte artikel. Angiv formerne i plur.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 6 / 19

Svar

τοὺϛ λόγουϛ
τῶν λόγων
τοῖϛ λόγοιϛ

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 6 / 19

Spørgsmål

Hvad hedder herrernes huse?

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 7 / 19

Svar

αἱ οἰκίαι τῶν κυρίων.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 7 / 19

Spørgsmål

Vokativ sing ender på -ε. Sostratos! hedder derfor…

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 8 / 19

Svar

ὦ Σώστρατε.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 8 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er τοὺϛ λόγουϛ?

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 9 / 19

Svar

Akk pl.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 9 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er τῷ λόγῳ?

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 10 / 19

Svar

Dat sing.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 10 / 19

Spørgsmål

Hvad hedder ‘de smukke (καλο-) ord’ i dat plur?

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 11 / 19

Svar

τοῖϛ καλοῖϛ λόγοιϛ.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 11 / 19

Spørgsmål

Bøj λόγοϛ i hele plur!

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 12 / 19

Svar

οἱ λόγοι
τοὺϛ λόγουϛ
τῶν λόγων
τοῖϛ λόγοιϛ

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 12 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er τοῦ λόγου?

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 13 / 19

Svar

Gen sing.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 13 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er τοὺϛ λόγουϛ?

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 14 / 19

Svar

Akk pl.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 14 / 19

Spørgsmål

Omsæt τοῦ καλοῦ λόγου til plur!

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 15 / 19

Svar

τῶν καλῶν λόγων.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 15 / 19

Spørgsmål

Gentag λόγοϛ i hele sing!

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 16 / 19

Svar

λόγοϛ
λόγον
λόγου
λόγῳ

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 16 / 19

Spørgsmål

Hvad hedder dat plur af ὁ κύριοϛ?

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 17 / 19

Svar

τοῖϛ κυρίοιϛ.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 17 / 19

Spørgsmål

Hvad betyder οἱ λόγοι τοῦ κυρίου?

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 18 / 19

Svar

Herrens ord.

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 18 / 19

Spørgsmål

Hvad hedder ‘ordenes herre’?

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 19 / 19

Svar

ὁ κύριοϛ τῶν λόγων / ὁ τῶν λόγων κύριοϛ

Lektion 03 – Substantiver, o-stammer, maskulinum (2.4) 19 / 19