Spørgsmål

A-stammer er mest fem.
Nominativmærket er Ø. Der findes to former: med slutvokal -α eller -η.
Hvilken type er οἰκία (hus) og νίκη (sejr)?

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 1 / 20

Svar

οἰκία er af 1. type (-α); νίκη er af 2. type.

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 1 / 20

Spørgsmål

Sæt bestemt artikel på οἰκία og νίκη!

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 2 / 20

Svar

ἡ οἰκία, ἡ νίκη

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 2 / 20

Spørgsmål

Nominativendelsen er…

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 3 / 20

Svar

Ø (nul).

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 3 / 20

Spørgsmål

Akk ender på -ν; οἰκία og νίκη hedder i akk (med bestemt artikel)…

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 4 / 20

Svar

τὴν οἰκίαν
τὴν νίκην

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 4 / 20

Spørgsmål

Genitivmærket er -ϛ; οἰκία og νίκη hedder derfor…

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 5 / 20

Svar

τῆϛ οἰκίαϛ,
τῆϛ νίκηϛ.

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 5 / 20

Spørgsmål

Dat sing har iota subscriptum, altså…

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 6 / 20

Svar

τῇ οἰκίᾳ
τῇ νίκῃ

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 6 / 20

Spørgsmål

Bøj ἡμέρα (dag) i sing!

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 7 / 20

Svar

ἡ ἡμέρα
τὴν ἡμέραν
τῆϛ ἡμέραϛ
τῇ ἡμέρᾳ

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 7 / 20

Spørgsmål

Bøj δίκη (retfærdighed)!

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 8 / 20

Svar

ἡ δίκη
τὴν δίκην
τῆϛ δίκηϛ
τῇ δίκῃ

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 8 / 20

Spørgsmål

I plur er kasusendelserne de samme som ved den bestemte artikel, de hedder…

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 9 / 20

Svar

αἱ
τάϛ
τῶν
ταῖϛ

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 9 / 20

Spørgsmål

Bøj οἰκία i plur!

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 10 / 20

Svar

αἱ οἰκίαι
τὰϛ οἰκίαϛ
τῶν οἰκιῶν
ταῖϛ οἰκίαιϛ

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 10 / 20

Spørgsmål

δίκη bøjes som οἰκία…

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 11 / 20

Svar

αἱ δίκαι
τὰϛ δίκαϛ
τῶν δικῶν
ταῖϛ δίκαιϛ

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 11 / 20

Spørgsmål

ἡ καλὴ ἡμέρα betyder ‘den smukke dag’. Hvad hedder det i gen sing?

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 12 / 20

Svar

τῆϛ καλῆϛ ἡμέραϛ.

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 12 / 20

Spørgsmål

Hvad hedder ἡ καλὴ ἡμέρα i akk pl?

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 13 / 20

Svar

τὰϛ καλὰϛ ἡμέραϛ.

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 13 / 20

Spørgsmål

α-hannerne er navnet på nogle A-stammer som er m (2.3.2). De ender i nom sing på -ϛ. Hvilken form er ὁ Νικίαϛ?

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 14 / 20

Svar

Nom sing.

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 14 / 20

Spørgsmål

Vok er lig stammen. Νικίαϛ hedder i vok…

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 15 / 20

Svar

ὦ Νικία!

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 15 / 20

Spørgsmål

Akk sing ender på -ν; Νικίαϛ hedder derfor…

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 16 / 20

Svar

τὸν Νικίαν.

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 16 / 20

Spørgsmål

Gen ender (som O-stammer) på ου, altså…

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 17 / 20

Svar

τοῦ Νικίου.

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 17 / 20

Spørgsmål

Dat sing har iota subscriptum; Νικίαϛ hedder i dat…

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 18 / 20

Svar

τῷ Νικίᾳ.

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 18 / 20

Spørgsmål

Bøj ὁ σοϕὸϛ Νικίαϛ i hele sing!

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 19 / 20

Svar

ὁ σοϕὸϛ Νικίαϛ
ὦ σοϕὲ Νικία
τὸν σοϕὸν Νικίαν
τοῦ σοϕοῦ Νικίου
τῷ σοϕῷ Νικίᾳ

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 19 / 20

Spørgsmål

Hvorledes bøjes α-hannerne i pluralis?

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 20 / 20

Svar

Plur bøjes fuldstændig som de feminine A-stammer.

Lektion 02 – Substantiver, a-stammer (2.3) 20 / 20