Spørgsmål

Der findes tre køn og fem kasus på græsk; De hedder:

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 1 / 19

Svar

Maskulinum, femininum, neutrum; nominativ, vokativ, akkusativ, genitiv, dativ.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 1 / 19

Spørgsmål

I nom sing hedder den bestemte artikel ὁ, ἡ, τό, som er hhv.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 2 / 19

Svar

Maskulinum, femininum og neutrum: ὁ, ἡ, τό.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 2 / 19

Spørgsmål

Akk hedder τόν, τήν, τό. Nominativ og akkusativ hedder altså…

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 3 / 19

Svar

ὁ, ἡ, τό
τόν, τήν, τό

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 3 / 19

Spørgsmål

Genitiv hedder τοῦ τῆϛ τοῦ. Gentag nom, akk og gen for hvert køn!

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 4 / 19

Svar

ὁ, τόν, τοῦ
ἡ, τήν, τῆϛ
τό, τό, τοῦ

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 4 / 19

Spørgsmål

I genitiv er to køn ens, nemlig…

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 5 / 19

Svar

Maskulinum og neutrum.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 5 / 19

Spørgsmål

I dat er mask og neutr også ens: τῷ τῇ τῷ. Gentag hele singularis i alle tre køn.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 6 / 19

Svar

ὁ ἡ τό
τόν τήν τό
τοῦ τῆϛ τοῦ
τῷ τῇ τῷ

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 6 / 19

Spørgsmål

Der er altså kun to former, som begynder med spiritus i sing, nemlig…

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 7 / 19

Svar

Maskulinum og femininum nominativ.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 7 / 19

Spørgsmål

I pluralis hedder nominativ οἱ αἱ τά. Gentag nominativ i singularis og pluralis!

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 8 / 19

Svar

ὁ ἡ τό
οἱ αἱ τά

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 8 / 19

Spørgsmål

Akkusativ pluralis hedder τούϛ τάϛ τά. Gentag nominativ og akkusativ pluralis…

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 9 / 19

Svar

οἱ αἱ τά
τούϛ τάϛ τά

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 9 / 19

Spørgsmål

Genitiv er ens i alle køn: τῶν. Genitiv i singularis og pluralis hedder…

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 10 / 19

Svar

τοῦ τῆϛ τοῦ
τῶν τῶν τῶν

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 10 / 19

Spørgsmål

Dativ pluralis hedder τοῖϛ ταῖϛ τοῖϛ; dativ singularis og pluralis hedder…

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 11 / 19

Svar

τῷ τῇ τῷ,
τοῖϛ ταῖϛ τοῖϛ

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 11 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er τούϛ?

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 12 / 19

Svar

Maskulinum akkusativ pluralis.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 12 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er τῷ?

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 13 / 19

Svar

Maskulinum og neutrum dativ singularis.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 13 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er οἱ?

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 14 / 19

Svar

Maskulinum nominativ pluralis.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 14 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er τῶν?

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 15 / 19

Svar

Genitiv pluralis, alle køn.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 15 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er τό?

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 16 / 19

Svar

Nominativ og akkusativ neutrum singularis.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 16 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er τόν?

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 17 / 19

Svar

Maskulinum akkusativ singularis.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 17 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er τοῦ?

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 18 / 19

Svar

Maskulinum og neutrum genitiv singularis.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 18 / 19

Spørgsmål

Hvilken form er τῶν?

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 19 / 19

Svar

Genitiv pluralis i alle køn.

Lektion 01 – Den bestemte artikel (2.2) 19 / 19